Alpha Bank: Μείωσε 43% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το 2015

  Την αποφασιστική και συνεπή της πορεία προς την πράσινη μετάβαση υλοποιεί η Alpha Bank, τα  τελευταία χρόνια, με οδηγό τη δέσμευσή της για πιο βιώσιμη και υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία.  Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μία στρατηγική αειφορίας και ενσωματώνει στις λειτουργίες της κατά  μήκος της αλυσίδας αξίας, τα κριτήρια ESG, αναπτύσσοντας σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων,  μεταξύ άλλων, για τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος στο περιβάλλον.

  Σημαντικά βήματα έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση το διάστημα 2015-2022, καθώς η Alpha Bank κατάφερε να μειώσει τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 43%, μέσα από  δράσεις εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης του Δικτύου Καταστημάτων και των γραφείων  κεντρικών υπηρεσιών της στην Ελλάδα.

  Το 2022 η Τράπεζα πέτυχε περαιτέρω μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 11%,  συνεχίζοντας τις σημαντικές «πράσινες» επιδόσεις του 2021, όταν, μεταξύ άλλων, είχε πετύχει μείωση  των ετήσιων εκπομπών CO2 κατά 13,4% (15,6% σε εκπομπές Scope 1). Σημειώνεται, επίσης, ότι το  98% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, καλύπτεται από Εγγυήσεις Προέλευσης (Guarantees  of Origin) για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

  Παράλληλα, μέσα από το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης, ο ετήσιος ρυθμός κατανάλωσης χαρτιού  μειώθηκε το 2021 κατά 12,3%, με 660.817 κιλά χαρτιού να ανακυκλώνονται εκείνη τη χρονιά, ενώ,  επίσης, ανακυκλώθηκαν και 27.840 κιλά πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 5.885 κιλά  αναλωσίμων εκτυπωτών και 16.053 κιλά λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων. Επιπλέον, μέσω των  δωρεών πάγιου ηλεκτρονικού υλικού και εξοπλισμού γραφείου που πραγματοποιήθηκαν το 2021,  ενισχύθηκε η αρχή της κυκλικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα απετράπη η εκπομπή ισοδύναμων 38,9  τόνων CO2.

  Ενεργειακή αναβάθμιση του Δικτύου Καταστημάτων 

  Σήμερα, η Alpha Bank διαθέτει ένα Δίκτυο 284 Καταστημάτων σε όλη τη χώρα, των οποίων τις  υποδομές αναβαθμίζει συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνονται στις τελευταίες προδιαγραφές ενεργειακής  αποδοτικότητας.

  Το 2022, η Τράπεζα υλοποίησε έργα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνολικά 29 Καταστήματα  και κτίριά της σε όλη τη χώρα, εστιασμένα στην αναβάθμιση ή την αντικατάσταση συστημάτων  φωτισμού και κλιματισμού.

  Για την επόμενη τριετία, 2023-2026, συνεχίζεται το έργο αντικατάστασης παλαιών συστημάτων  κλιματισμού υψηλής κατανάλωσης ενέργειας σε 63 Καταστήματα, ενώ, παράλληλα αναμένεται να  ολοκληρωθεί και το έργο αναβάθμισης φωτιστικών σε LED στο σύνολο του Δικτύου, με την  αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού υψηλής κατανάλωσης σε 167 Καταστήματα. Με την  ολοκλήρωση των έργων αυτών, υπολογίζεται ότι η συνολική εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας θα  ξεπεράσει τις 2.200 MWh ετησίως.

  Προς ένα πιο βιώσιμο Αύριο 

  Επιπρόσθετα των υφιστάμενων δράσεων, με στόχο την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και κατόπιν  σχετικής μελέτης και χαρτογράφησης δυνητικών επεμβάσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις, η Τράπεζα  δρομολογεί σειρά πρωτοβουλιών, όπως:

  • τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης ΑΠΕ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ σε στέγες  των εγκαταστάσεών της, σε συνδυασμό με net metering
  • την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας (smart meters) και συστήματος διαχείρισης της  κατανάλωσης της ενέργειας (energy management system) για παρακολούθηση και σύγκριση της  κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την προειδοποίηση δυσλειτουργιών.
  • την εισαγωγή νέων ωραρίων λειτουργίας των συστημάτων των Καταστημάτων, με εκτιμώμενη συνολική  ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως των 800 MWh
  • την αλλαγή της λειτουργίας των φωτεινών επιγραφών LED και προβολέων των Καταστημάτων, με  ολική απενεργοποίηση σε συγκεκριμένα διαστήματα ωρών ή με περιορισμό λειτουργίας, με εκτιμώμενη  εξοικονόμηση περίπου 900 MWh και 300 MWh ετησίως αντίστοιχα, και την τοποθέτηση ανιχνευτών  κίνησης και φωτοκυττάρων σε κοινόχρηστους χώρους.
  • την κεντρική ρύθμιση (set point) της θερμοκρασίας λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων, που  αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση ύψους 2.000 MWh περίπουΠαράλληλα, για τον κλιματισμό,  εξετάζεται η εγκατάσταση και ρύθμιση χρονοδιακοπτών A/C, η αντικατάσταση βασικών  κυκλοφορητών εγκατάστασης ψύξης-θέρμανσης με νέου τύπου “Inverter” και η αντικατάσταση ή  αναβάθμιση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων με εναλλάκτες θερμότητας (VAM).
  • τη βελτιστοποίηση του δείκτη PUE (Power Usage Effectiveness) στα Data Centers της Τράπεζας, μέσω  εγκατάστασης έξυπνου συστήματος διαχείρισης ενέργειας.
  • την τοποθέτηση μεμβρανών σε παράθυρα, που αναμένεται να μειώσουν την ενέργεια που καταναλώνεται  για ανάγκες ψύξης των χώρων.

  Παράλληλα, σχεδιάζονται δράσεις για την ενεργότερη συμμετοχή των Εργαζομένων στην υιοθέτηση  καλών πρακτικών κατανάλωσης ενέργειας και την καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης  περιβαλλοντικής συμπεριφοράς, όπως για παράδειγμα η επιβράβευση μέσω διαγωνισμών εξοικονόμησης  ενέργειας και ο ορισμός Ενεργειακού Υπεύθυνου στις γραφειακές εγκαταστάσεις και τα Καταστήματα.

  Συνολικά, η υλοποίηση της παραπάνω δέσμης δράσεων που αφορούν στο σύνολο των  ιδιοχρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου, οδηγεί – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και αναλύσεις της  Διεύθυνσης Περιουσίας και Ασφάλειας της Τράπεζας – σε 4.500 MWh εξοικονόμηση ενέργειας την  περίοδο 2023-2026 (11% σε σχέση με το 2022).

  Μετασχηματισμός με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

  Παράλληλα, η Alpha Bank διασφαλίζει το θετικό αποτύπωμα των λειτουργιών της, σύμφωνα με τα  αυστηρότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθώς είναι πιστοποιημένη από το 2019 κατά ISO 14001  (Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος) και από το 2021 κατά ISO 14064 (Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών  Αερίων του Θερμοκηπίου). Παράλληλα, εκπονεί και δημοσιεύει κάθε χρόνο Περιβαλλοντική Δήλωση  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Το 2019, η Alpha Bank προσυπέγραψε και υιοθέτησε τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που  διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations  Environment Programme Finance Initiative). Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει  το θετικό της αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον, αξιοποιώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες  και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών, η Τράπεζα  προχώρησε, εκ νέου, το 2022 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό  της και υπέβαλε για δεύτερη συνεχή χρονιά τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης στη UNEP FI.

  Σημαντικές είναι και οι λύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση των Πελατών σε βιώσιμα μοντέλα  λειτουργίας μέσα από προϊόντα υπεύθυνων επενδύσεων, και παροχή πιστοδοτήσεων σύμφωνα με τις  αρχές της βιώσιμης χρηματοοικονομικής. Μεταξύ άλλων, η Alpha Bank έχει αναπτύξει μια «ομπρέλα»  πράσινων λύσεων για μικρές επιχειρήσεις, όπως τα προγράμματα “Alpha Smart Hospitality”, “Alpha  Φωτοβολταϊκό” και το “Athens Business Green Toolkit”.

  Κατά την τελευταία πενταετία, η Μονάδα Project Finance της Τράπεζας, έχει παράσχει χρηματοδότηση σε  σειρά μεγάλων επενδύσεων (ΑΠΕ και δίκτυα διανομής, μεγάλες υποδομές, ΣΔΙΤ) συνολικού ύψους  περίπου Ευρώ 4,3 δισ. Ειδικά στον τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος έως το τέλος του 2022 έχει χρηματοδοτήσει – εν όλω ή εν μέρει περισσότερα από 43 έργα, όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και μονάδες βιοαερίου,  συνολικής ισχύος περίπου 2,5 GW.

  Παράλληλα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», η Alpha Bank μέσα στο 2022 έχει  προχωρήσει στη συγχρηματοδότηση με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) πράσινων  επενδύσεων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, όπως η επένδυση της ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. σε  net metering, ενώ εκταμίευσε το πρώτο δάνειο σε μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα, με πόρους του  ΤΑΑ.

  Η Τράπεζα ανταποκρινόμενη στις καθημερινές ανάγκες και των Ιδιωτών Πελατών της, παρέχει ένα  εύρος χρηματοδοτικών λύσεων με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο, όπως το στεγαστικό  πρόγραμμα “Ενεργειακό Σπίτι”, το καταναλωτικό δάνειο “Alpha Green Solutions” και το καταναλωτικό  δάνειο “Alpha Πράσινες Λύσεις-Ηλεκτροκίνηση”, το οποίο ανέπτυξε αποκλειστικά για τους κατοίκους της  Αστυπάλαιας, στο πλαίσιο της κρατικής δράσης e-Astypalea.

  Συμμετείχε επίσης στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο παρέχει κίνητρα στους πολίτες για να βελτιώσουν την ενεργειακή  απόδοση του σπιτιού τους. Το παραπάνω πρόγραμμα διαδέχθηκαν δύο νέα προγράμματα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” και “Νέο Εξοικονομώ”, στα οποία επίσης συμμετέχει η Τράπεζα, συμβάλλοντας στους εθνικούς  περιβαλλοντικούς στόχους και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών.

  Ενδεικτική είναι και η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Διεύθυνση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων, εισάγοντας για  πρώτη φορά στην ελληνική αγορά την έννοια των Επενδύσεων με Κοινωνικό ή Περιβαλλοντικό  Αντίκτυπο (Impact Investing) σε Πελάτες Private Banking, μέσω Δομημένων Ομολόγων. Μέσω αυτής της  δράσης, επιτεύχθηκε η φύτευση 17.379 νέων δέντρων στο δάσος Αρωνά του Δήμου Κατερίνης, τα οποία  αντιστοιχούν σε απορρόφηση 2.606 τόνων εκπομπών CO2.

  Επιπρόσθετα, το 2021, η Διεύθυνση Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού  (BNP Paribas, JP Morgan, Pimco, Franklin Templeton, Schroders και Blackrock) πραγματοποίησε σειρά  επιμορφωτικών εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 840 Εργαζόμενοι και Πελάτες  της Alpha Bank, με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ESG.

  Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας υλοποιεί και το Πρόγραμμα «Μαζί, με στόχο το  περιβάλλον», μία δέσμη δράσεων ανταπόκρισης σε φυσικές καταστροφές, με στόχο την άμεση στήριξη  τοπικών κοινωνιών και πολυάριθμων κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, πλημμύρες,  σεισμούς ή άλλα έκτακτα γεγονότα, φροντίζοντας, παράλληλα, και για την αποκατάσταση του  οικοσυστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Τράπεζα, το 2022 προχώρησε στη δωρεά, μεταξύ άλλων, 6  πυροσβεστικών οχημάτων και στην παροχή οικονομικής βοήθειας σε εθελοντικές οργανώσεις πυροσβεστών  της Εύβοιας.

  Οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιδόσεις της Τράπεζας και η πρόοδός της σε θέματα ESG, επιβεβαιώνονται  από την κατάταξή της στο επίπεδο B (βελτιωμένη κατά δύο μονάδες σε σχέση με το 2020) που έλαβε  κατόπιν κοινοποίησης, για έκτη συνεχή χρονιά, σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών στην πλατφόρμα  του Carbon Disclosure Project (CDP), καθώς και από τη ένταξή της σε σχετικούς διεθνείς δείκτες, όπως ο  χρηματιστηριακός Δείκτης Αειφορίας “FTSE4Good” στον οποίο συμμετέχει για 6η συνεχή χρονιά, ο MSCI  ESG Rating και o ISS ESG Quality Score. Για τις δράσεις της σχετικά με το Περιβάλλον και την Κοινωνία, το  2022 η Alpha Bank βραβεύτηκε με 6 βραβεία στα Environmental Awards 2022, λαμβάνοντας την  κορυφαία διάκριση “Environmental Stewardship of the Year”.