ΣΠΑΥ: Διαγωνισμός για την αντιπυρική θωράκιση και την ευαισθητοποίηση για το όρος Υμηττός

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) αναζητά ανάδοχο για την ανάθεση του έργου «Πρόληψη – Αντιπυρική θωράκιση – Ευαισθητοποίηση για το όρος Υμηττός», συνολικής αξίας 1 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).

Το αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται ως επί το πλείστον στο ετήσιο σχέδιο του Συνδέσμου μας για την Πυροπροστασία και αφορά σε εργασίες καθαρισμού στο όρος του Υμηττού των περιοχών κατά μήκος του οικιστικού ιστού από ξερά χόρτα, σκουπίδια, ξένα σώματα, στη συγκέντρωση των αχρήστων προϊόντων και απομάκρυνσή τους με φόρτωση σε φορτηγά για μεταφορά αυτών σε νόμιμο χώρο απόθεσης καθώς και σε διάστρωση και διαμόρφωση ομαλής πέριξ εδαφικής επιφάνειας, συντήρηση δασικών δρόμων, συλλογή απορριμμάτων από τo όρος του Υμηττού καθώς και συντήρησης πράσινων σημείων – πάρκων αλλά και προμήθειας επίπλων, υποχρεώσεις που απορρέουν για το φορέα στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αναλυτικά τα τμήματα της σύμβασης: 

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ

CPV 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)

116.103,15 116.103,15 116.103,15 348.309,45

ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ)

CPV 45233141-9 (Εργασίες συντήρησης οδών) 15.696,00 15.696,00 15.696,00 47.088,00

ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ)

CPV 90511300-5 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από υπαίθρια δοχεία) 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00

ΤΜΗΜΑ 4: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

CPV 50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 104.340,00 212.985,00 212.985,00 530.310,00

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και τις 05/04/2023.