H Uber στηρίζει σθεναρά το Women on Top

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Uber προέβη σε μια νέα συνεργασία με την οργάνωση Women On Top. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Uber θα ενισχύσει με την τεχνολογία της, κυρίως τις ανάγκες μετακίνησης των ωφελούμενων των προγραμμάτων mentoring του οργανισμού. Παράλληλα, η ομάδα του Women On Top θα αξιοποιεί την ίδια δυνατότητα υποστήριξης για να πραγματοποιεί τις αναγκαίες συναντήσεις για τη λειτουργία και ανάπτυξη του οργανισμού.

 

Στην Uber επικαλούμαστε την σύσταση μιας ισχυρής κοινότητας γυναικών στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε και για αυτό προάγουμε ενεργά τη σύνδεση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη της προόδου τους εντός της Uber. Στόχος μας είναι να μοιραστούμε γνώσεις, να παρέχουμε πρόσβαση στις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις και συνεχή καθοδήγηση με κίνητρο να προσελκύουμε και να διατηρούμε ταλέντα.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% της ελληνικής ομάδας της Uber, με έδρα την Αθήνα, αποτελείται από γυναίκες, ενώ η πλατφόρμα μετρά πάνω από 250 γυναίκες συνεργαζόμενες οδηγούς στην Ελλάδα. Σε διεθνές επίπεδο η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 610% στον αριθμό γυναικών συνεργατών οδηγών το 2021, σε έναν κλάδο που παραδοσιακά θεωρείται ανδροκρατούμενος. Η πλειονότητα των γυναικών οδηγών ξεκίνησε να συνεργάζεται με την Uber κατόπιν προτροπής κοντινών τους προσώπων (φίλων ή συγγενών) με σκοπό την  επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας. Παράλληλα η ευελιξία των συνθηκών εργασίας στον κλάδο θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, όπως εξηγούν οι ίδιες οι συνεργαζόμενες οδηγοί. Κίνητρο για πολλές γυναίκες υπήρξαν τα σκληρά περιοριστικά μέτρα που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 οδηγώντας ορισμένες εξ αυτών στην ανεργία.

 

Το 53% των συνεργαζόμενων με την Uber οδηγών γυναικών είναι μεταξύ 41 και 50 ετών, το 22% μεταξύ 30 και 35 ετών και το 19% μεταξύ 51 και 60 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2021. Το 46% των γυναικών είναι οδηγοί για λιγότερο από ένα χρόνο, το 34% πάνω από τρία χρόνια, ενώ το 16% για 2 έως 3 χρόνια. Το ευέλικτο πρόγραμμα και η επαφή με τους ανθρώπους αποτελούν το βασικό κίνητρο για το 62,5% των συνεργαζόμενων γυναικών οδηγών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 75% αισθάνεται ότι τυγχάνει καλής υποδοχής από τους συναδέλφους του στον κλάδο. Μολαταύτα, υπάρχει απόσταση ακόμα να καλυφθεί μέχρι την πλήρη άμβλυνση των εσφαλμένων προτύπων καθώς το 25% δηλώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν οδηγοί που τις αντιμετώπισαν αρνητικά λόγω φύλου. Καμία έκπληξη δεν προκαλεί στους επιβάτες η είσοδος σε ένα όχημα με γυναίκα οδηγό σύμφωνα με το 53% των ερωτηθέντων, ωστόσο το 34% δηλώνει εξακολουθούν να αντιδράνε με έκπληξη λόγω του φύλου τους.

 

Στην Uber πιστεύουμε στην συμπερίληψη και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε όλους να κινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια. Τις πρακτικές αυτές εφαρμόζουμε μέσα στην εταιρεία και στην εφαρμογή της Uber.

 

Η Γενική Διευθύντρια της Uber Ελλάδας, Σαρίτα Βαρούχ, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία που ξεκινήσαμε με το “Women On Top”, καθώς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για την ενίσχυση της γυναικείας ενδυνάμωσης. Θέλουμε να αξιοποιούμε συνεχώς τη διεθνή εμπειρία μας, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία μας, αλλά κυρίως τη φωνή μας για να συμβάλλουμε σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και να είμαστε ένας ισχυρός σύμμαχος σε όλες τις κοινότητες που υπηρετούμε».

Το 2020, η Uber ξεκίνησε να υιοθετεί τις Αρχές ενδυνάμωσης των γυναικών του ΟΗΕ, το 2021 υπέγραψε την «Διακήρυξη σχετικά με τις ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες στον τομέα των μεταφορών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεργάστηκε με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιχειρήσεων της G20 για να αναπτύξει και να εγκρίνει ένα «Μανιφέστο για τη χειραφέτηση των γυναικών». Η Uber είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Εταιρικής Συνεργασίας του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών στον ΟΟΣΑ και συνεργάζεται με άλλες 33 εταιρείες στο πλαίσιο της CPB για θέματα φύλου.

Αν και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες μας θα επιτρέψουν σε περισσότερες γυναίκες σε όλη την Ευρώπη να έχουν πρόσβαση σε ευέλικτη, ανεξάρτητη εργασία – όχι μόνο στην πλατφόρμα Uber, αλλά σε ολόκληρο τον τομέα των μεταφορών και πέραν αυτού.