∆ιαδικτυακή συνέντευξη τύπου της Ε.Ν.Ε. για την Παγκόσµια Ηµέρα Νεφρού, 9 Μαρτίου 2023

Ενόψη της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού σήμερα Πέµπτη 9 Μαρτίου 2023, η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (Ε.Ν.Ε), µε την υποστήριξη της Astellas Pharmaceuticals Α.Ε.Β.Ε., πραγαμτοποίησησε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου στο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη με ομιλιτές τους: ∆ηµήτριος Πετράς (Πρόεδρος Ε.Ν.Ε., ∆ιευθυντής Νεφρολογικού Τµήµατος, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο), Βασίλειος Λιακόπουλος (Καθηγητής Νεφρολογίας Α.Π.Θ., ∆ιευθυντής Β’ Νεφρολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη) και Χαράλαµπος Λάµπρου (Γενικός ∆ιευθυντής Astellas Eλλάδας, Κύπρου και Μάλτας).

Το φετινό μήνυμα «Υγεία των Νεφρών για Όλους-Προετοιμασία για το Αναπάντεχο, Υποστήριξη του Ευάλωτου», απευθύνεται στη νέα πραγατικότητα όπου συνάνθρωποι μας έχασαν ξαφνικά την πρόσβαση σε περίθαλψη (πόλεμος Ουκρανία, σεισμός Τουρκίας). Στη ομιλία επισημάνθηκε η αξία της πρόληψης σχετικά με την υγεία των νεφρών. Συγκεκριμένα οι ομιλιτές αναφέρθηκαν στην οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΡ) και στην χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), η οποία οδηγεί στην βαθμιιαία απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Η ΧΝΝ είναι «σιωπηλή» και ύπουλη, αναπύσσεται σε πέντε στάδια και αφορά το 8-10% του πληθυσμού. (1 στους 5, άντρες και 1 στις 4 γυναίκες ηλικίας 64-75 ετών, ενώ το 50% είναι άνω των 75 ετών). Η νόσος χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλή» γιατί είναι δυνατόν να χάσει κανείς μέχρι και το 90% της νεφρικής του λειτουργίας και να μην εμφανίζει συμπτώματα.

Όπως επισήμαναν και οι γιατροί ομιλιτές είναι απαραίτητο να απευθυνθεί κανείς στον γιατρό για έλεγχο νεφρών αν έχει σάκχαρο, εμφανίζει υπέρταση, έχει οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου, κατάγεται από περιοχή που υπάρχουν αυξημένα ποσοστά νεφρικής νόσου και είναι υπέρβαρος. Η διάγνωση γίνεται μόνο με αιματολογικές εξετάσεις και εξέταση ούρων και η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου.