Κ.Τσελένης: Το ESG στην παρούσα μορφή του είναι ξεπερασμένο! Λύση του μέλλοντος οι ΕΠΚΑ

Για τέταρτο συνεχές έτος και σε συνέχεια μιας ιδιαίτερα επιτυχούς συνεργασίας με την Tsomokos Communication, το Hellenic Impact Investing Network επέστρεψε στο Delphi Economic Forum για να συμμετέχει στη συζήτηση για το μέλλον του ESG και τον καταλυτικό ρόλο των ΕΠΚΑ (Επενδύσεων Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Αποτυπώματος) στη διαμόρφωση της κυκλικής οικονομίας. Στη συζήτηση συμμετείχε ο Πρόεδρος του Hellenic Impact Investing Network και Managing Partner του Swiss Impact Office, κ. Κωστής Τσελένης στο panel με τίτλο “Sustainable Finance: The Increasing Role of ESG”.

 

Στη συζήτηση, ο κ. Τσελένης τόνισε ότι προκειμένου να επιτευχθεί μια επιτυχής μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, θα πρέπει να εξελιχθούν περισσότερο τα κριτήρια ESG λαμβάνοντας υπόψη την κερδοφορία. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο, μέσα από τη βοήθεια της μεθοδολογίας Impact Investing/ΕΠΚΑ, καθώς και των κατάλληλων επενδυτικών εργαλείων που πηγάζουν από αυτή.

 

Συγκεκριμένα, απαιτείται η θέσπιση και η εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων για την αξιολόγηση μιας επένδυσης, μέσα από την προώθηση συγκεκριμένων μετρήσιμων ΚΡΙ που θα μπορούν να εκτιμήσουν την περιβαλλοντική και κοινωνική συνεισφορά μιας επένδυσης. Οι παραπάνω παράμετροι ήδη έχουν ξεκινήσει να εξελίσσονται και να εφαρμόζονται στο εξωτερικό, ενώ αποτελούν βασικό μέλημα επενδυτών σε ΕΠΚΑ.

 

«To ESG όπως το γνωρίζουμε με την παρούσα του μορφή είναι παρωχημένο και ξεπερασμένο. Τώρα είναι η στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι η Φύση είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής της παγκόσμιας οικονομίας. Η προστασία της επηρεάζει την τσέπη μας. Μόνο εάν γίνει σαφές ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συνδυαστεί με οικονομικό όφελος, μέσα από τις ΕΠΚΑ, μπορεί το ESG να μετεξελιχθεί σε ESG 2.0.» Δήλωσε σχετικά ο κ. Τσελένης. «Προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, θα πρέπει να αντληθούν τρισεκατομμύρια ευρώ από επενδύσεις σε ετήσια βάση. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέχω κερδοφόρων ΕΠΚΑ.»

 

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΗΙΙΝ αναφέρθηκε στον απαραίτητο ρόλο που παίζουν οι θεσμικοί φορείς όπως οι εθνικές αλλά και οι κοινοτικές ρυθμιστικές αρχές, αναφέροντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης και κινήτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και εξηγώντας πώς αυτά υπερτερούν έναντι ποινών για τη μη-εφαρμογή τους.