1ο Συνέδριο Effective Stakeholder Dialogue – Ο διάλογος στα μεγάλα ζητήματα

Με το βλέμμα στραμμένο στον αποτελεσματικό, ανοιχτό διάλογο, που αναδεικνύει την τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και τη ζωτική ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων στα θέματα βιωσιμότητας, η Sympraxis, η Global Sustain και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαβούλευσης, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, διοργανώνουν την Πέμπτη, 1η Ιουνίου 2023, το 1ο Συνέδριο Effective Stakeholder Dialogue – Ο διάλογος στα μεγάλα ζητήματα, στο ξενοδοχείο Electra Palace, στην Αθήνα. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα θέματα κρίσιμου διαλόγου με ενδιαφερόμενα μέρη και καλών πρακτικών επικοινωνίας σε ζητήματα βιωσιμότητας. Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ανατροπών, ο διάλογος είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την επίλυση σημαντικών και κρίσιμων ζητημάτων. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει αδυναμία συμμετοχής σε ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο, σε μια κοινωνία που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.

Το 1ο Συνέδριο Effective Stakeholder Dialogue έρχεται για να αρθρώσει έναν καθαρό λόγο και να αναδείξει καλές πρακτικές διαλόγου σε θέματα  βιωσιμότητας και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που επιτυγχάνουν να προσδώσουν μια σταθερή αξία απέναντι σε πρακτικές κενής αντιπαράθεσης, πόλωσης και green washing.

Στόχος του Συνεδρίου: να φέρει σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων ακαδημαϊκούς, εξειδικευμένους επαγγελματίες, στελέχη του επιχειρηματικού χώρου, εκπροσώπους της Πολιτείας και δημοσιογράφους από ποικίλους φορείς, προκειμένου να συζητηθεί η σημασία της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στη λήψη αποφάσεων, καθώς και ο αντίκτυπός της στην αειφόρο ανάπτυξη.

Σημαντικοί εκπρόσωποι από τα τμήματα εταιρικής υπευθυνότητας πολυεθνικών εταιρειών θα συνομιλήσουν με στελέχη Ιδρυμάτων και ΜΚΟ, αναζητώντας την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού χώρου και της κοινωνίας των πολιτών, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης όπως: η  κλιματική κρίση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κοινωνική  ανισότητα,  ο σεβασμός στη  διαφορετικότητα. Ζητήματα όπως το ποιος είναι ο  ρόλος του ελληνικού κράτους στη συνεργασία του με κοινωνικούς φορείς για την υπεράσπιση των πολιτών, θα συζητηθούν με εκπροσώπους της Πολιτείας και των ΜΚΟ. Εξειδικευμένες εταιρείες επικοινωνίας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μοιραστούν καλές πρακτικές από σημαντικές συνεργασίες τους. Ειδικοί επιστήμονες και επικοινωνιολόγοι θα αναφερθούν στα θεμέλια της αποτελεσματικής επικοινωνίας και στο γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην φοβόμαστε τον διάλογο αλλά αντίθετα να τον επιδιώκουμε ως απαραίτητο στοιχείο στη διαμόρφωση κάθε στρατηγικής απόφασης.