ΠΑΠΕΙ: CSAP Mastering Program στο Συστημικό Management

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στα πλαίσια της εξωστρέφειάς του στην Αγορά ώστε να είναι άμεσα χρήσιμο στους Έλληνες Πολίτες και για να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας, δημιούργησε το:

 

CSAP Mastering Program στο Συστημικό Management

 

Το CSAP είναι από τα λίγα, σε διεθνές επίπεδο, Executive Προγράμματα με βάση την Προσέγγιση των Συστημάτων και απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων ώστε να λάβουν: Εκπαίδευση, Ενδυνάμωση και Εμπειρίες για αποτελεσματική επαγγελματική δράση.

 

Προσφέρει σύγχρονη τεχνογνωσία στα επιστημονικά αντικείμενα της Συστημικής Σκέψης, της Συστημικής Δυναμικής, της Κυβερνητικής και της Προσομοίωσης Συστημάτων. Η τεχνογνωσία αυτή έχει σκοπό τη Διαχείριση της Πολυπλοκότητας που διέπει τους σύγχρονους οργανισμούς και το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι εύκολα αξιοποιήσιμη στην καθημερινότητα του επαγγελματία και αναβαθμίζει άμεσα και ουσιαστικά τις επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητές του.

 

Προσφέρει δύο Κατευθύνσεις:

  1. Digital Transformation and Business Innovation
  2. Project Management

 

Ο βασικός κορμός της ύλης των Συστημικών Προσεγγίσεων του CSAP Προγράμματος δεν προσφέρεται από κανένα άλλο Ίδρυμα της Χώρας.

 

Οι απόφοιτοι δύναται να λάβουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συμβούλου Επιχειρήσεων από το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Το ελάχιστο κόστος συμμετοχής των 1980,00 ευρώ για όλο το Πρόγραμμα είναι προσφορά του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών που συμμετέχει ως εξωτερικός φορέας πιστοποίησης.

 

Οι Οργανισμοί και οι Επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν άξια στελέχη τους να παρακολουθήσουν το CSAP ως ανταμοιβή στην εργασιακή τους απόδοση και να λάβουν τα συστημικά εργαλεία που θα τα εφαρμόσουν άμεσα και παραγωγικά στα έργα τους. Σημειώσετε ότι 160 πρόσωπα έχουν ήδη πιστοποιηθεί από το CSAP και εφαρμόζουν τα συστημικά εργαλεία στις επιχειρήσεις ή/και οργανισμούς τους (https://csap.gr/csap-pistopoiimenoi-epaggelmaties/).

 

Σύντομες Πληροφορίες:

 

Η ύλη του CSAP είναι στην https://csap.gr/yli/

 

Η ψηφιακή αίτηση συμμετοχής είναι στην https://csap.gr/aitisi-symmetoxis-csap/

Απόψεις & Γνώμες για το CSAP υπάρχουν στην https://csap.gr/gnomes-csap-symballonton/#1579516805391-c896f222-e2ab

 

Σχετικά Άρθρα & Video Στελεχών του CSAP είναι στην https://csap.gr/articles-video/

 

Οι διαλέξεις λαμβάνουν χώρα μόνο Σάββατο πρωί και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε on-line ή/και δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο.

 

Με βάση την ημερομηνία υποβολής και τα σχετικά προσόντα, θα αποδεχθούμε μόνο 35 υποψηφίους για το νέο κύκλο που αρχίζει τον επόμενο Οκτώβριο.