ΣΒΠΕ: Στηρίζει το διεθνές πρόγραμμα “Operation Clean Sweep®-OCS”

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, στηρίζει το διεθνές πρόγραμμα “Operation Clean Sweep®και προτρέπει τις εταιρείες μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτό. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2013, από την “PlasticsEurope – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πλαστικών Πρώτων Υλών”, και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 1.600 εταιρείες παγκοσμίως. Στόχος του “OCS” είναι η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στις μονάδες παραγωγής πλαστικού, αναφορικά με τους τρόπους σωστής διαχείρισης των κόκκων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, ώστε να επιτευχθεί η μηδενική διαρροή τους προς το περιβάλλον.

Για την ενίσχυση των στόχων του προγράμματος πρόσφατα αναπτύχθηκε  σύστημα πιστοποίησης, δημιουργώντας εναρμονισμένες διαδικασίες για τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της απώλειας κόκκων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού πλαστικών.

Η διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος πιστοποίησης διενεργήθηκε υπό την επίβλεψη επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων χάραξης πολιτικής, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φορείς πιστοποίησης και την βιομηχανία πλαστικών. Το σύστημα επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες στο “OCS” να αξιολογήσουν τους δεσμευτικούς στόχους του προγράμματος και να ελέγξουν σε τι ποσοστό τους εκπληρώνουν, με βάση τους έξι πυλώνες της δέσμευσης του “OCS”.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Βασίλης Γούναρης, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος δήλωσε: Ως εθνικός εκπρόσωπος της βιομηχανίας πλαστικών στηρίζουμε αυτή τη σημαντική διεθνή πρωτοβουλία, που έχει ως στόχο τη μηδενική απώλεια πλαστικών κόκκων (pellet) στο περιβάλλον. Όλοι και πρώτοι εμείς αναγνωρίζουμε ότι τα πλαστικά δεν πρέπει να καταλήγουν στις θάλασσες και στους ωκεανούς και ότι η σωστή διαχείρισή τους αποτελεί πρόκληση και συνάμα τη λύση του προβλήματος. Πιστεύουμε ότι για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι μονόδρομος. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε τις εταιρείες/μέλη του Συνδέσμου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “OCS”, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην επίτευξη του κοινού στόχου για συστημική αλλαγή».

 

Λίγα λόγια για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ): 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (Σ.Β.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1958 και από τότε μέχρι και σήμερα παραμένει ο δυναμικός εκπρόσωπος της ελληνικής βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο όλων των πλαστικών εφαρμογών. Τα μέλη του Συνδέσμου αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της ελληνικής παραγωγής πλαστικών. Στο Σύνδεσμο συμμετέχουν ως τακτικά μέλη βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών προϊόντων όπως φιλμ, σωλήνες, κιβώτια, προϊόντα εξέλασης φύλλου και θερμοδιαμόρφωσης, Masterbatch. Επίσης μέλη του είναι κατασκευαστές μηχανών όπως και εισαγωγείς Α’ υλών. Ο Σ.Β.Π.Ε. είναι μέλος της «EuPC» (European Plastics Converters- Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών) και συμμετέχει στην «PlasticsEurope» (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πλαστικών Πρώτων Υλών).