Συνεργασία του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και της DCARBON για το «the SPOT»

Πιστός στο όραμά του να επιταχύνει τη μετάβαση σε καινοτόμες και κλιματικά ουδέτερες κατασκευές που προάγουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει τη συνεργασία του με την εταιρία DCARBON, με στόχο την ελαχιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος του πρωτοποριακού κτιρίου «the SPOT» (Sustainable Practices of Tomorrow) σε όλο τον κύκλο ζωής του. Πρόκειται για το αειφόρο και ενεργειακά αποδοτικό Κτίριο του Αύριο που θα δημιουργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών στο Ρίο και στόχο θα έχει την προώθηση αειφόρων πρακτικών τόσο μέσα από την ίδια την κατασκευή του κτιρίου όσο και από τις επιχειρηματικές ιδέες που θα αναπτυχθούν σε αυτό από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, με κοινή πρωταρχική επιδίωξη την αποανθρακοποίηση των κτιρίων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επέλεξε να συνεργαστεί με τη διεπιστημονική ομάδα συμβούλων βιωσιμότητας της εταιρίας DCARBON για την εκπόνηση έκθεσης με συστάσεις βιώσιμου σχεδιασμού και ανάλυση του κύκλου ζωής του «the SPOT», καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η DCARBON αναλαμβάνει να προχωρήσει σε έλεγχο και αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών και λοιπών μελετών για τον αειφόρο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία του πρωτοποριακού αυτού κτιρίου. Χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία σε διαφορετικούς κλάδους, η DCARBON θα συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας στην υλοποίηση του «the SPOT».

Ο κ. Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος, Γενικός Διευθυντής της DCARBON, δήλωσε «ότι η δημιουργία του SPOT, ενός Έργου με ισχυρό συμβολισμό για τη σημασία των βιώσιμων και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κτιρίων για την κοινωνία συνολικά, είναι μια σπουδαία ευκαιρία για εμάς για τη δημιουργία συνεργειών με τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ. Με τον τρόπο αυτό θα επιχειρήσουμε, με αφορμή το SPOT, από κοινού τον προσδιορισμό τρόπων ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη χρήση σκυροδέματος, αλλά και την ανάδειξη σημαντικών ευκαιριών για την άμεση και διαφανή συνεισφορά των κατασκευαστικών υλικών στη δημιουργία κτιρίων με υψηλή προστιθέμενη αξία, αλλά και στην εξυπηρέτηση στόχων ESG.»

Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά «Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τη DCΑRΒΟΝ, με στόχο να επιτύχουμε το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για το «the SPOT». Είμαστε βέβαιοι πως οι γνώσεις, η εμπειρία και η τεχνογνωσία των επιστημονικών συμβούλων της DCΑRBON θα συνεισφέρουν σημαντικά στην υλοποίηση των βιώσιμων στόχων μας για αυτό το πραγματικά καινοτόμο έργο. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με στρατηγικούς συνεργάτες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανοίγουν νέους δρόμους, χτίζουμε μαζί την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη».