Investor Day για την Alpha Bank: Τι θα προβλέπει το νέο στρατηγικό σχέδιο για την τριετία 2023 – 2025

Το επικαιροποιημένο στρατηγικό της σχέδιο για την τριετία 2023 – 2025, στον «πυρήνα» του οποίου θα βρεθεί κυρίως το επιχειρηματικό, αλλά και το χαρτοφυλάκιο λιανικής, με επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας αντίστοιχα, παρουσιάζει σήμερα, Τετάρτη, η διοίκηση της Alpha Bank.

Μία πρώτη γεύση των όσων θα ανακοινωθούν στο Investor Day που αναμένεται να προσελκύσει τα βλέμματα σύσσωμης της επενδυτικής κοινότητας. έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών, με αφορμή τα αποτελέσματα α’ τριμήνου του 2023, γνωστοποιώντας την πρόθεση για διανομή μερίσματος προς τους μετόχους σε ποσοστό 20% – 30% των κερδών του 2023. Η κίνηση αυτή προϋποθέτει τη διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, με την Alpha Bank να στοχεύει μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους σε διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, επιδίωξη της διοίκησης είναι η επένδυση στον τομέα του wholesale, συνεχίζοντας με τους ίδιους ρυθμούς του 2022 την πιστωτική επέκταση. Υπενθυμίζεται πως μόνο πέρυσι η τράπεζα πέτυχε αύξηση κατά 10% του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να «αγγίζει» τα 2,4 δισ. ευρώ προς επιχειρήσεις, ξεπερνώντας τον στόχο, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, που είχε τεθεί για πέρυσι. Όσον αφορά το α’ τρίμηνο του 2023, η επιβράδυνση θεωρείται πρόσκαιρη, αφού το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται ανάκαμψη των χορηγήσεων, δεδομένου ότι πολλά επενδυτικά έργα βρίσκονται στην… ουρά.

Σε κάθε περίπτωση, έμφαση θα δοθεί στις «πράσινες» χρηματοδοτήσεις, με τη διοικητική ομάδα της Alpha Bank να παρουσιάζει αναλυτικά τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις της που αφορούν σε θέματα ESG. Αξίζει να αναφερθεί πως η τράπεζα διαθέτει κεφάλαια σε «πράσινες» και κοινωνικές επενδύσεις, σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης, το οποίο έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, εστιάζοντας πρωτίστως στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, των κτιριακών υποδομών και των μεταφορών. Μέσω της χρηματοδότησης βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, η Alpha Bank στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη υποδομών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να συμβάλει στη μετάβαση της Ελλάδας σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία.

Την ίδια στιγμή, προτεραιότητα για την Alpha Bank παραμένει και ο τουρισμός, με τον CEO να έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει ακόμη πιο εντατικά τη στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου. Μόνο πέρυσι, άλλωστε, η τράπεζα ενέκρινε τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, ύψους 800 εκατ. ευρώ, με το συνολικό τουριστικό χαρτοφυλάκιο να διαμορφώνεται στα 2,5 δισ. ευρώ. «Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα της τουριστικής μας βιομηχανίας, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη μεγέθυνση του εθνικού μας πλούτου, βρίσκεται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της Alpha Bank», σχολίασε ο κ. Ψάλτης σε σειρά επισκέψεων που είχε πρόσφατα σε αρκετά νησιά.

Retail

Όσον αφορά στο χαρτοφυλάκιο λιανικής, πληροφορίες θέλουν την τράπεζα να ανακοινώνει τη διεύρυνση της προιοντικής γκάμας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών της, όπως, για παράδειγμα, τις οικογένειες.

 

Διεθνείς Δραστηριότητες

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, με αιχμή την αγορά της Ρουμανίας, αποτελεί, επίσης, εκ των βασικών πυλώνων του αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank.

Στο εξωτερικό, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2023 σε 27 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 13 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με το καθαρό έσοδο τόκων να ενισχύεται κατά 13% και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 1%. Τα υπόλοιπα των δανείων (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις) αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 4,2 δισ. ευρώ, προερχόμενα κυρίως από τις δραστηριότητες της θυγατρικής του Ομίλου στη Ρουμανία, ενώ οι καταθέσεις παρέμειναν αμετάβλητες σε 5,7 δισ. ευρώ.