Το ECOCITY, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ECOS

Την Πέμπτη 15/06/2023 στις Βρυξέλλες, κατά την ετήσια συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού για την Τυποποίηση ΕCOS (Environmental Coalition on Standards) έλαβαν χώρα και οι εκλογές της Διοικούσας Επιτροπής του Οργανισμού. Στη νέα σύνθεση της επιτροπής εκλέχτηκε η κα. Ανθή Πουρνάρα, Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, PhDc, εκπροσωπώντας το ECOCITY τακτικό μέλος του ECOS από την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το ECOS με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι ο μόνος οργανισμός διεθνώς που ασχολείται με την προτυποποίηση, με απήχηση και μέλη από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Οι επιτυχίες του ECOS επηρεάζουν σταθερά τα πρότυπα και τους νόμους που προάγουν το περιβάλλον, είτε πρόκειται για την καθαρή μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είτε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον το ECOS διασφαλίζει την κατάλληλη χρήση των προτύπων για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής.

To ECOCITY, παράλληλα , σε συνεργασία με το ECOS, έχει αναλάβει πρωτοβουλία ανάπτυξης καμπάνιας για την αναγνώριση και την προώθηση της αξίας των προτύπων αναφορικά με τα πράσινα κατασκευαστικά υλικά και την καθοριστική συμβολή τους στη δημιουργία των κυκλικών πόλεων. Επίσης, η συμμετοχή του ECOCITY στην ΤΕ2 του ΕΛΟΤ, επιτροπή η οποία εργάζεται για τα πρότυπα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία, αποτελεί τον βέλτιστο συνδυασμό και σύνδεσμο με τα ευρωπαϊκά όργανα για την συν διαμόρφωση των πολιτικών για τα πρότυπα.