Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ & Αλευροβιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ: Νέα εθελοντική αιμοδοσία

Με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ και η Αλευροβιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ πραγματοποίησαν την 5η εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ.  Το μήνυμα της δράσης ήταν: Δίνω αίμα, νοιάζομαι και μοιράζομαι.

Για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας κινητοποιήθηκε η ειδική ομάδα ΗΛΙ.ΔΑ., η Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Εργαζομένων ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ και ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ.

Για μια ακόμα φορά η συμμετοχή εργαζομένων, συνεργατών και φίλων ήταν ιδιαίτερα σημαντική και όλοι μαζί συνεισέφεραν σε έναν καλό σκοπό. Μέσα από την δράση εθελοντικής αιμοδοσίας συγκεντρώθηκαν μονάδες αίματος για να προσφερθούν σε συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες της ομάδας ΗΛΙ.ΔΑ είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη σημασία της συμβολής τους καθώς το αίμα είναι εξαιρετικά πολύτιμο, δεδομένου ότι προσφέρεται αποκλειστικά από εθελοντές αιμοδότες.

Όλοι οι αιμοδότες της ομάδας ΗΛΙ.ΔΑ έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, αποκομίζοντας προνόμια και οφέλη που προσφέρονται σε κάθε αιμοδότη.

Μέσα από το σύνολο των εθελοντικών αιμοδοσιών που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι της ΗΛΙΟΣ και της ΜΥΛΟΙ ΔΑΚΟΥ προσβλέπουν στην ενίσχυση ενός αποτελεσματικού συστήματος Αιμοδοσίας, το οποίο μπορεί να χαρακτηρίζεται από ευρεία και ενεργό συμμετοχή του υγιούς πληθυσμού στην Ελλάδα.