Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Στις 13 Ιουλίου το 10ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει, στις 13 Ιουλίου, το 10ο  Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης, με τίτλο “Business Excellence and Corporate Governance”,  στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Τρία χρόνια από την ανακοίνωση του νέου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και δύο χρόνια μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του, θα συζητηθούν οι πρακτικές που εφάρμοσαν οι επιχειρήσεις για να είναι ανταγωνιστικές στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και η εμπειρία από την πρώτη, υποχρεωτική, εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  Επίσης, θα συζητηθεί η Οδηγία CSRD για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, αποσκοπώντας στην ενημέρωση για κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο 10ο επετειακό Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης, εκτός των σημαντικών Ελλήνων ομιλητών,, θα συμμετέχουν και ο Rytis Ambrazevicius, Πρόεδρος της ecoDa (European Confederation of Directors Associations) η Severine Neervoort, Global Policy Director, ICGN (International Corporate Governance Network) και η Gemma Sanchez-Danes, Acting Head of EFRAG (European Financial Reporting Advisory).

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

  • Βέλτιστες πρακτικές και εφαρμογές του νέου νομοθετικού πλαισίου  Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  • Η Εταιρική Διακυβέρνηση σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις και σε δημόσιους οργανισμούς.
  • Συμπεράσματα από την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και βελτιώσεις στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Stakeholders engagement and ESG strategy

Πρόγραμμα & εγγραφή Συνεδρίου: https://www.amcham.gr/events/event/10th-corporate-governance-conference/