ΕΤΕπ: Στήριξη του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας – Πρόσθετη χρηματοδότηση 45 δισ. ευρώ

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλος ΕΤΕπ) θα αυξήσει σε νέα πρωτοφανή επίπεδα  τις χρηματοδοτήσεις για καθαρή ενέργεια και θα επεκτείνει τη στοχευμένη, έκτακτη στήριξή του για την ανάπτυξη  παραγωγικής ικανότητας για υπερσύγχρονες στρατηγικές τεχνολογίες και προϊόντα μηδενικών καθαρών εκπομπών. Το πακέτο που εγκρίθηκε σήμερα θα συμβάλει ουσιαστικά στους στόχους που περιγράφονται στο Βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας για την εποχή των μηδενικών καθαρών εκπομπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Κατά τη συνεδρίασή του τον Ιούλιο στο Λουξεμβούργο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ αποφάσισε να αυξήσει σε 45 δισ. ευρώ τα πρόσθετα κονδύλια που προορίζονται για έργα ευθυγραμμισμένα με το σχέδιο REPowerEU, στόχος του οποίου είναι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η πρόσθετη χρηματοδότηση έρχεται να προστεθεί στην ήδη σημαντική στήριξη της ΕΤΕπ για καθαρές επενδύσεις και αντιπροσωπεύει αύξηση 50% σε σύγκριση με το αρχικό πακέτο ύψους 30 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ αποφάσισε επίσης να διευρύνει τον κατάλογο επιλέξιμων τομέων ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ για υπερσύγχρονες στρατηγικές τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και για την εξόρυξη, επεξεργασία και ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών. Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα διατεθεί έως το 2027 και, συνολικά, αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις άνω των 150 δισ. ευρώ στους στοχευμένους τομείς.

«Αξιοποιούμε το πλήρες φάσμα της διαθέσιμης χρηματοδοτικής μας ικανότητας για να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ευρώπης, τον μεταποιητικό τομέα και την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών που θα μας οδηγήσουν σε μια ταχεία και δίκαιη μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer. «Οι άνθρωποι της Ένωσής μας μπορούν πάντα να βασίζονται στην αμέριστη στήριξη της Τράπεζας».

Οι τομείς που αναμένεται να επωφεληθούν από τη στήριξη της ΕΤΕπ για ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας με υπερσύγχρονες τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα ηλιακά και θερμικά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα, τους συσσωρευτές και την αποθήκευση ενέργειας, τις αντλίες θερμότητας και τη γεωθερμία, τους ηλεκτρολύτες και τις κυψέλες καυσίμου, το βιώσιμο βιοαέριο, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και τις τεχνολογίες δικτύου. Επιλέξιμες είναι επίσης οι επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη, την επεξεργασία και την ανακύκλωση σχετικών κρίσιμων πρώτων υλών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε επίσης νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 10 δισ. ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν νέες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Ισπανία και την Αυστρία, αναβαθμίσεις του δικτύου στην Ιταλία και ένα γιγα-εργοστάσιο για την παραγωγή συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία. Σε γενικές γραμμές, η ΕΤΕπ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης του σχεδίου REPowerEU που έχουν εξαγγελθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης ένα συνολικό πακέτο στήριξης ύψους 400 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών πόσιμου ύδατος, επεξεργασίας λυμάτων και όμβριων υδάτων και βασικών υπηρεσιών σε πόλεις και κωμοπόλεις στη νοτιοανατολική Τουρκία που καταστράφηκαν από τους σεισμούς του Φεβρουαρίου. Επίσης εκτός ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρηματοδότηση μιας νέας γραμμής ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ισημερινού και Περού και απλοποίησε τη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας στους τομείς της καθαρής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης σε όλη την Αφρική.

 

Ενημερωτική σημείωση

Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι ο οργανισμός της ΕΕ που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της. Αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Χρηματοδοτούμε βιώσιμες επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της δίκαιης μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα.

Η ΕΤΕπ ήταν η πρώτη πολυμερής αναπτυξιακή τράπεζα που τερμάτισε τη στήριξη στα ορυκτά καύσιμα και έχει δεσμευτεί να χορηγήσει 1 τρισ. ευρώ σε κλιματικές επενδύσεις αυτήν τη δεκαετία. Περισσότερα από τα μισά δάνεια που χορήγησε ο Όμιλος ΕΤΕπ το 2022 διατέθηκαν για έργα σχετικά με τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ σχεδόν οι μισές χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ υπογράφηκαν για έργα σε περιφέρειες συνοχής, στις οποίες το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο, γεγονός που υπογραμμίζει τη δέσμευση της Τράπεζας για ισότιμη ανάπτυξη.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι ο πρωταθλητής της καινοτομίας στην Ευρώπη. Το ΕΤαΕ στηρίζει τις ΜΜΕ της Ευρώπης βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλεγμένων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οργανισμούς εγγυήσεων, οργανισμούς μικροχρηματοδότησης και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και υλοποιεί την παροχή ιδίων κεφαλαίων και δανείων που προάγουν τους στόχους της ΕΕ και χρησιμοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα InvestEU, για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση και την απασχόληση. Νωρίτερα αυτό το έτος εγκαινίασε την πρωτοβουλία European Tech Champions Initiative, ένα φιλόδοξο ταμείο χαρτοφυλακίου το οποίο αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι πρωτοπόροι της τεχνολογίας που γεννιούνται στην Ευρώπη θα παραμένουν στην Ευρώπη.

Οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ εκτελούνται από τη Διεύθυνση
«η ΕΤΕπ στον κόσμο». Ως βασικός εταίρος στην Παγκόσμια Πύλη, της ΕΕ, σκοπεύουμε να στηρίξουμε επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ έως το 2028, το ένα τρίτο του στόχου της στρατηγικής. Με γραφεία σε όλον τον κόσμο, η Διεύθυνση «η ΕΤΕπ στον κόσμο», είναι κοντά στον τοπικό πληθυσμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, και προάγει ισχυρές συνεργασίες μέσω της πρωτοβουλίας «Ομάδα Ευρώπη» (Team Europe) με αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.