Ξεκινά η Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες από την Ύπατη Αρμοστεία και την Τράπεζα Πειραιώς

UNHCR and Hotel Selina carried out a joint training program for refugees and other people in human mobility in Cuenca. For five weeks, participants learnt the different parts related to hospitality work through theoretical and practical classes. Hotel Selina stands out for its inclusive practices towards refugees and migrants: approximately 40% of its staff in Cuenca is from Venezuela. One of them is Dely Prieto, a 39-year-old Venezuelan who has been living in Cuenca for 4 years. Dely participated in the program and now works at the hotel as a kitchen assistant. "It was a very enriching experience. I am certain that this training will open many doors for me," says Dely. "This training is not only something that expands your CV, it is also an opportunity to meet great people, to grow as a person and to get to know the practices of a unique hotel like Selina," she added. This photo portrays Dely Prieto and Alexandra González, Ecuadorian chef, who also works at Selina Hotel. “Here we a great team, this is our second family. We always welcome everyone with open arms", says Alexandra. ; Ecuador hosts one of the largest recognized refugee populations in Latin America, with a historical figure of over 73,000 refugees, as well as the third largest Venezuelan refugee and migrant population, with more than 500,000. The country witnesses the arrival of hundreds of people each month, many of whom flee Colombia or Venezuela and arrive with only the clothes on their backs. UNHCR delivers live-saving aid and develops livelihoods programmes that enable those refugees looking to integrate to improve their economic inclusion in Ecuador. Cuenca is the fourth city in Ecuador to host the most refugees and migrants, with more than 25,000. The majority (88%) are from Venezuela, while 7% are from Colombia.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και η Τράπεζα Πειραιώς, με χαρά ανακοινώνουν την επίσημη έναρξη της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες, ενός πρωτοποριακού προγράμματος που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ευκαιριών για τις γυναίκες πρόσφυγες μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες, οι οποίες συναντούν συχνά εμπόδια στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες απασχόλησης, η Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες στόχο έχει να στηρίξει τις γυναίκες αυτές εφοδιάζοντάς τες με τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αυτονομηθούν και να συμβάλλουν στις κοινότητες υποδοχής τους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με την Odyssea, καλύπτει μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον τουρισμό, όπως υπηρεσίες φιλοξενίας, εξυπηρέτηση πελατών και εκμάθηση γλωσσών. Οι συμμετέχουσες θα επωφεληθούν από πρακτική εκπαίδευση, επαγγελματική καθοδήγηση και ευκαιρίες δικτύωσης, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, αναφέρει:

«Η συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα συνιστά ιδιαίτερη τιμή για την Τράπεζα Πειραιώς και αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας, προσδίδοντας ιδιαίτερη αξία στο πρόγραμμα EQUALL για μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων.

Η συνεργασία αυτή αποδίδει ήδη καρπούς με την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες, με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας συμπερίληψης και την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και μάλιστα σε κλάδους όπου υπάρχει έντονη ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Η Αντιπρόσωπος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κα. Maria Clara Martin, σημειώνει: «Η έναρξη της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες συνιστά ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες προώθησης της οικονομικής αυτονομίας και της ένταξης των γυναικών προσφύγων στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τη δυναμική του τουριστικού τομέα, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο να αλλάξει τη ζωή τους, να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στην ελληνική αγορά εργασίας και να συμβάλλουν ενεργά στην τοπική οικονομία».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της Ακαδημίας για τις Γυναίκες Πρόσφυγες, που υλοποιείται από την Odyssea, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα.