Το Χαμόγελο του Παιδιού: Συμμετείχε στο συνέδριο του Οργανισμού International Society for Quality-of-Life Studies

Στο 21ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Οργανισμού International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS), που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία παρουσία 400 συμμετεχόντων από 58 χώρες, με θεματολογία «Προς μια οικονομία με προτεραιότητα στον άνθρωπο: Ένας κόσμος για να κερδίσουμε» συμμετείχε και ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τρεις παρουσιάσεις με κεντρικό θέμα την Παιδική Ευημερία.

Αναλυτικότερα η Δρ. Ειρήνη Λεριού, Ερευνήτρια και Συντονίστρια του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού, παρουσίασε δύο εργασίες, «Η Κατανόηση και η Μέτρηση της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα: Εμπειρικά ευρήματα για το 2022-2023» και «Ενεργειακή Φτώχεια και Παιδικές Ανισότητες: Εμπειρικά Ευρήματα για τα έτη 2010-2023», που αφορούσαν τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας, διαχρονικής έρευνας αναφορικά με την Παιδική Ευημερία. Η τρίτη παρουσίαση, «Οικονομική Μεγέθυνση vs Γενική ευημερία: Ένα Νέο Προτεινόμενο, Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Εμπειρικά Ευρήματα», υλοποιήθηκε από κοινού με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το ερευνητικό ερώτημα της παρουσίασης με θέμα «Η Κατανόηση και η Μέτρηση της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα: Εμπειρικά ευρήματα για το 2022-2023» αφορά την κατάσταση της Ποιότητας Ζωής των Παιδιών στην Ελλάδα κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρόσφατου κύματος της πανελλήνιας έρευνας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Αντίστοιχα, το ερευνητικό ερώτημα της παρουσίασης «Ενεργειακή Φτώχεια και Παιδικές Ανισότητες: Εμπειρικά Ευρήματα για τα έτη 2010-2023» πραγματεύεται το άνοιγμα της ψαλίδας των παιδικών ανισοτήτων στην Αττική, λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας έρευνας στην περιοχή της Αττικής.

Tο Σχέδιο Δράσης αναφορικά με την παρουσίαση «Η Κατανόηση και η Μέτρηση της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα: Εμπειρικά ευρήματα για το 2022-2023», του Οργανισμού:

(α) Οικονομική Ευημερία

 • Ένα νέο Υπουργείο για την Προστασία της Ευημερίας των Παιδιών
 • Έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες παιδιών για την ενίσχυση της Οικονομικής τους Ευημερίας
  • Παιδιά της (α) Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης και (β) της Στερεάς Ελλάδας
  • Παιδιά των Αστικών Περιοχών
  • Παιδιά Πολύτεκνων Οικογενειών
  • Παιδιά Άλλων Εθνικοτήτων
  • Παιδιά του Δημοτικού
  • Παιδιά Μονογονεϊκών Οικογενειών

(β) Μη Οικονομική Ευημερία

 • Έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες παιδιών για την ενίσχυση της μη Οικονομικής τους Ευημερίας
  • Παιδιά (α) της Ηπείρου και (β) της Κρήτης
  • Παιδιά των Αστικών Περιοχών
  • Παιδιά του Γυμνασίου

Οι προτάσεις για το σχέδιο δράσης αναφορικά με την παρουσίαση «Ενεργειακή Φτώχεια και Παιδικές Ανισότητες: Εμπειρικά Ευρήματα για τα έτη 2010-2023» από τον Οργανισμό:

 • Προσπάθειες που συμβάλλουν στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά ενέργειας
 • Έμφαση σε συγκεκριμένα group παιδιών
  • Παιδιά Δημοτικού Σχολείου
  • Παιδιά Μονογονεϊκών Οικογενειών
  • Παιδιά των Cluster 3, 1 και 5

Αξίζει να σημειωθεί πως, ιδιαίτερη στιγμή του Συνεδρίου αποτέλεσε η αναφορά της ιστορίας και του οράματος του 10χρονου ιδρυτή του Οργανισμού, του Ανδρέα, καθώς άγγιξε όλους τους συμμετέχοντες, οδηγώντας τους να κάνουν ερωτήσεις ώστε να μάθουν όσα περισσότερα μπορούσαν.

International Society for Quality-of-Life Studies – ISQOLS: Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1995 με αποστολή την προώθηση και ενθάρρυνση της έρευνας στον τομέα των μελετών για την ποιότητα ζωής (QOL), την ευτυχία και την ευημερία (https://www.isqols.org).