Δύο νέα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΕΑΠ

Δύο πολύ νέα, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα με εστίαση στην πρακτική εφαρμογή τους διοργανώνονται  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου! Επιστημονικός υπεύθυνος των προγραμμάτων είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ κ. Προκόπης Θεοδωρίδης

Αρχικά να μιλήσουμε για το πρόγραμμα «Μάρκετινγκ και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που είναι το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης στην Ελλάδα με ξεκάθαρη εστίαση και σαφήνεια για τη εφαρμογή και ενσωμάτωση των αρχών  της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη διοικητική Μάρκετινγκ.

Μέσα από ένα προσεκτικά διαμορφωμένο «εξ’ αποστάσεως» πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 60 ωρών, θα βοηθηθούν  επαγγελματίες, στελέχη και επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για διοικητικές δεξιότητες σχετικές με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ενσωμάτωσή τους στο Μάρκετινγκ και θα διαγνωσθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να  παραμείνουν ανταγωνιστικοί στη σημερινή εποχή. Μερικές μόνο από τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν:

  • Σχεδιάζω και υλοποιώ προγράμματα και στρατηγικές μάρκετινγκ με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Αναγνωρίζω ευκαιρίες και απειλές του περιβάλλοντος με έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη
  • Σχεδιάζω και αναπτύσσω προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευαισθητοποιημένων/πράσινων καταναλωτών κ.α.

Η Βιωσιμότητα αποτελεί τη νέα μάρκετινγκ πραγματικότητα !!!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη  γνώση των βιώσιμων πρακτικών του μάρκετινγκ, ώστε να τις ενσωματώσουν στις επιχειρήσεις τους και να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών καθώς και σε σπουδαστές ή αποφοίτους σχολών αντίστοιχων επιστημονικών αντικειμένων που  θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αγορά εργασίας.

Το δεύτερο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά το «Εφαρμοσμένο Πολυκαναλικό Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Digital Marketing».

Σε αυτό το «εξ’ αποστάσεως» πρόγραμμα,  συνολικής διάρκειας 60 ωρών, παρουσιάζεται πώς η ψηφιακή επανάσταση έχει επηρεάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, της λειτουργίας του και πώς μπορεί βοηθήσει να βελτιστοποιηθεί μία εκστρατεία μάρκετινγκ αξιοποιώντας τα εργαλεία του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην χρήση του ψηφιακού μάρκετινγκ. Μερικές μόνο από τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν:

  • Παρακολουθώ και κατανοώ τα αποτελέσματα των ψηφιακών ενεργειών και κάνω βελτιώσεις
  • Δημιουργώ σχέσεις με τους πελάτες μου και να κρατώ ενημερωμένους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρω
  • Αυξάνω την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησής μου και προσελκύω νέους πελάτες.

Το πρόγραμμα αφορά όλους όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν σύγχρονες πρακτικές δεξιότητες στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: 20-09-23

Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.eap.gr/?page_id=13547

https://kedivim.eap.gr/?page_id=13488