ΣΕΒ: Ξεκίνησε η κατάρτιση 20 νέων στελεχών στο πλαίσιο του «Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών»

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές, καθώς και τη δημιουργία στελεχών με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των εξαγωγών, ο ΣΕΒ υλοποιεί  τη δράση «Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών». Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η κατάρτιση από την Ελληνοαμερικανική Ένωση και τη DK Consultants group 20 νέων, αποφοίτων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών».

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης 112 ωρών, που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ και στις απαιτήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν έρευνας του ΣΕΒ και σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: ανάλυση αγορών, international risk analysis, ανάλυση πελατών στις ξένες αγορές, διαδικασίες και έγγραφα εξαγωγών, μεταφορά και διανομή προϊόντων, στρατηγική πωλήσεων, στρατηγική marketing, πλαίσιο επικοινωνίας και προώθησης εξαγωγών, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, project management, αποτελεσματική συνεργασία ομάδων στον εργασιακό χώρο (team working), τεχνικές αποτελεσματικών παρουσιάσεων (presentation skills), κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων και σύνταξη επαγγελματικών e-mails. Οι συμμετέχοντες θα εκπονήσουν ένα export strategy plan για ένα προϊόν και στελέχη επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν πραγματικά παραδείγματα (cases) εξαγωγικών πρακτικών και θα προσφέρουν συμβουλές mentoring.

Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες και μετά την ολοκλήρωσή του, θα προσφερθούν ευκαιρίες απασχόλησης από επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Φωτίζοντας την πορεία προς την επιτυχία, το kariera.gr συμβάλλει ενεργά στη δράση «Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών», στηρίζοντας έμπρακτα τα 20 νέα στελέχη που συμμετέχουν. Μέσω ενός διαδραστικού διαδικτυακού σεμιναρίου, η Hiring Solutions Lead του kariera.gr, Κωνσταντίνα Τυροβολά, θα προσφέρει συμβουλευτική καριέρας για τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος και τη δημιουργία ενός επιτυχημένου επαγγελματικού προφίλ στο LinkedIn, εντελώς δωρεάν.

Ο ΣΕΒ με την πρωτοβουλία «Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών» και τις υπηρεσίες ExportReady ενισχύει έμπρακτα την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών-μελών του στις διεθνείς αγορές.

Υποστηρικτής της πρωτοβουλίας είναι το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ, μέγας χορηγός η MYTILINEOS – Energy & Metals χορηγοί η Coca-Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε., η DEMO ΑΒΕΕ και η ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ «Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου».

Η Διευθύντρια του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ κα Ντόρα Οικονόμου αναφέρει σχετικά με την πρωτοβουλία: «Επιλέξαμε 20 νέες και νέους από όλη την Ελλάδα, χωρίς προϋπηρεσία στον τομέα των εξαγωγών με στόχο να τους συστήσουμε τον πραγματικό κόσμο των εξαγωγών μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα τους προσφερθούν ευκαιρίες απασχόλησης από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Θα ακολουθήσει νέος κύκλος για άλλα 20 άτομα το 2024.  Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Skills4Jobs, καθώς η επίτευξη του στόχου μιας ισχυρότερης Βιομηχανίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας».

Η Γενική Διευθύντρια της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κα Βίκυ Μπρανίκα δηλώνει σχετικά: «Η Ελληνοαμερικανική Ένωση, εκπαιδευτικός οργανισμός κύρους με μεγάλη εμπειρία στην επαγγελματική επιμόρφωση, ως εκπαιδευτικός πάροχος στο  Skills4Jobs για Στελέχη Εξαγωγών σχεδίασε σε συνεργασία με τον ΣΕΒ πρόγραμμα τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων 112 διδακτικών ωρών  για 20 διαλεχτούς συμμετέχοντες,  που θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, και θα αναζητήσουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας  σε μία από τις σύγχρονες και οργανωμένες εξαγωγικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση πρωτοπόρος του upskilling και reskilling επί 25 χρόνια, οργανώνει για το εντυπωσιακό πελατολόγιό της επιτυχημένους κύκλους κατάρτισης και επιμόρφωσης, που καλύπτουν την αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων που προσφέρονται.»

Ο κ. Δημήτρης Καραβασίλης CEO της DK Consultants Group αναφερόμενος στην πρωτοβουλία δήλωσε τα εξής: «Οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών προϋποθέτουν, πέραν όλων των άλλων, κυρίως ικανότατο ανθρώπινο δυναμικό, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών, με γνώσεις σε επίπεδο αγορών, αλλά και ανεπτυγμένο επίπεδο προσωπικών δεξιοτήτων. Η DK Consultants Group με την εταιρία του Ομίλου DK Marketing υποστηρίζει 25 χρόνια τώρα τις ελληνικές εξαγωγές με αποτελεσματικά εργαλεία που έχει αναπτύξει, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης εξαγωγικών δεξιοτήτων όσο και σε επίπεδο προσωπικών δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα η πολυπολιτισμική επικοινωνία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Skills4Jobs, που διοργανώνει ο ΣΕΒ, για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία που έχει αναπτύξει πρόσφατα η DK Consultants όπως το International Trade Risk Tool, που βοηθούν στο upskilling των 20 συμμετεχόντων.»