ΓΓΠΦΥ: Ημερίδα για τις καλές πρακτικές για τη διαχείριση των υδάτων

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης – ΕΚ ΑΘΗΝΑ, τον Δήμο Αγίας Παρασκευής και με την υποστήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν ημερίδα που αφορά στις καλές πρακτικές για τη διαχείριση των υδάτων. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γραβιάς 6 Αγία Παρασκευή, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 18:00.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής καινοτόμων ιδεών και βιώσιμων λύσεων που υποστηρίζουν την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων και αναζητούν λύσεις στις πιεστικές προκλήσεις της λειψυδρίας και της ρύπανσης. Παράλληλα, στοχεύει να συγκεντρώσει ακαδημαϊκούς, ειδικούς επιστήμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καινοτόμους ηγέτες του κλάδου, πολίτες και νέους με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του νερού.

Η ημερίδα αποτελεί το πρώτο ενημερωτικό τμήμα του Climathon Αγία Παρασκευή το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2023 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, με πρόκληση που αφορά στο θέμα: «Νερό, Φύση και Άνθρωπος». Οι δύο αυτές δράσεις μαζί φιλοδοξούν να αποτελέσουν καταλύτη θετικών αλλαγών στις πρακτικές διαχείρισης των υδάτων, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο βιώσιμο και ασφαλές για το νερό μέλλον.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, το οποίο στοχεύει στην παροχή αποτελεσματικής πληροφόρησης, την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και τη διάχυση καλών πρακτικών. Τα προγράμματα και τα σχέδια που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου εντάσσονται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.