ΥΠΕΝ: Ημερίδα για τη Βιοποικιλότητα και τις Προστατευόμενες Περιοχές

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγματοποίησε, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, υβριδική ημερίδα, με θέμα: «Βιοποικιλότητα και Προστατευόμενες Περιοχές», όπου παρουσιάστηκαν σημαντικά θέματα, που άπτονται του βιολογικού πλούτου της χώρας μας, των απειλών που υφίσταται και των μέτρων που υιοθετούνται για την προστασία του.

Στην ημερίδα, η οποία έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Υπουργείου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, επιστήμονες, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ», κυρία Χρυσούλα Κούρτελη, τόνισε: «Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δρώντας με στόχο την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και σε συμμόρφωση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές, έχει θεσπίσει ένα σημαντικό αριθμό προστατευόμενων περιοχών. Για τη θεσμική τους θωράκιση, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των Σχεδίων Δράσης, τα οποία καθώς ολοκληρώνονται και εγκρίνονται σταδιακά, πρόκειται να οδηγήσουν στην έκδοση αντίστοιχων προεδρικών διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές».

Χαιρετίζοντας από την πλευρά του την εκδήλωση, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο, όσον αφορά στη βιοποικιλότητα, καθώς φιλοξενεί μια μοναδική ποικιλία οικοσυστημάτων. Η ανάγκη προστασίας και η ανάδειξη της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας μας, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία των προστατευόμενων περιοχών και στη λήψη πολιτικών, νομοθετικών, οργανωτικών και χρηματοδοτικών μέτρων για τη διαχείρισή τους. Πρόκειται για μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, μέσω ενός μεγάλου αριθμού επιτελικών μελετών και προγραμμάτων που εκπονούνται, ενώ παράλληλα εκδίδονται κανονιστικές πράξεις, που αποσκοπούν στην ουσιαστική προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών), ο κ. Χαράλαμπος Βερβέρης και η κυρία Κωνσταντίνα Μασίκα και από την ίδια Διεύθυνση (Τμήμα Βιοποικιλότητας), ο κ. Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, παρουσίασαν τις αρμοδιότητες των διευθύνσεων και των τμημάτων τους.

Επίσης, παρουσιάστηκαν από στελέχη του Υπουργείου τα θεσμοθετημένα σχέδια δράσης για τα είδη χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αποκατάσταση της Φύσης, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης για τις περιοχές Natura, η εποπτεία και η αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

Οι επιστήμονες και μελετητές που συμμετέχουν στην εκπόνηση των μελετών παρουσίασαν, αναλυτικά, στοιχεία για την πορεία και τα αποτελέσματα των μελετών, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, που αφορούν στον τομέα της βιοποικιλότητας.

Η ημερίδα ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την παρουσίαση, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Σταύρο Τσιλίκουνα, της αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος της Δαδιάς, μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή του Έβρου.

Η ημερίδα εντάσσεται στο έργο: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Πληροφορίες για το έργο: https://www.ypengreenpolicy.gr/