Ινστιτούτο Prolepsis: Υποστήριξη των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

Σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την ενίσχυση των γνώσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δήμων σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος MUC-Τraining for Health. Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απόψεις των εργαζόμενων στον καθαρισμό των Δήμων, έπειτα από εστιασμένες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας.

Στο έργο συμμετέχουν 2 Δήμοι και 3 ερευνητικοί οργανισμοί από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων (συντονιστής έργου) και το Ινστιτούτο Prolepsis.

Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην εκπαίδευση των εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων και συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειάς τους.

Μέσα από μία διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης, το MUC-Τraining for Health εκπαιδεύει  τους εργαζόμενους στο να μπορούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους επαγγελματικούς κινδύνους και τις απειλές κατά της υγείας τους. Επιπλέον, περιλαμβάνει έξι εκπαιδευτικές ενότητες, σχετικά με: μέτρα προστασίας, πρώτες βοήθειες, αλφαβητισμό υγείας, προαγωγή υγείας, θέματα ψυχικής υγείας, θέματα ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας.

Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων δημιουργήθηκαν επίσης, εκπαιδευτικά βίντεο για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, τα οποία περιλαμβάνουν παραδείγματα σωστών αλλά και λανθασμένων πρακτικών. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα και στα ελληνικά, τόσο στην πλατφόρμα κατάρτισης όσο και στο κανάλι του προγράμματος στο YouTube.

Η κοινοπραξία του προγράμματος έχει σχεδιάσει επιπλέον έναν Οδηγό για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ο συγκεκριμένος Οδηγός περιλαμβάνει τα ερευνητικά δεδομένα στα οποία βασίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό  καθώς επίσης και σχετικές οδηγίες για την ένταξη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα,  που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων καθαριότητας των Δήμων και συγκεκριμένα σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας κατά την εργασία τους.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συμμετέχουν επίσης το Center for Social Innovation LTD (Κύπρος), το Comune di Andrano (Ιταλία) και το Varna Economic Development Agency (Βουλγαρία).