ΕΤΕπ: Νέες συμβάσεις χρηματοδότησης €88 δισ. για έργα – Προτεραιότητα κλιματική δράση και βιώσιμες υποδομές

Η Πρόεδρος της ΕΤΕπ Nadia Calviño ανακοίνωσε σήμερα στις Βρυξέλλες ότι το 2023 ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπέγραψε νέες συμβάσεις χρηματοδότησης ύψους περίπου 88 δισ. ευρώ για έργα με υψηλό αντίκτυπο σε τομείς που αποτελούν προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ, όπως μεταξύ άλλων η κλιματική δράση, οι βιώσιμες υποδομές και η υγειονομική περίθαλψη.

«Ο Όμιλος ΕΤΕπ κάνει πράξη τις προτεραιότητες της ΕΕ σε όλη την Ευρώπη: υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στις πράσινες τεχνολογίες και συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου μέλλοντος για τους πολίτες της Ένωσης και για όλον τον κόσμο» δήλωσε η Πρόεδρος κ. Calviño.

«Ο Όμιλος τήρησε τις υποσχέσεις του. Εκπλήρωσε και υπερέβη τους στόχους του σε μια σειρά βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ. Αυτό θα μεταφραστεί σε απτά οφέλη για όλους μας, όπως ασφαλέστερο πόσιμο νερό, καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες, καλύτερη πρόσβαση σε εμβόλια, μεγαλύτερη κάλυψη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G, δημιουργία θέσεων εργασίας, αυξημένη ανταγωνιστικότητα, ενεργειακή ασφάλεια και αποδοτικότητα» πρόσθεσε.

Ο Όμιλος, που από το 2021 έχει κινητοποιήσει 349 δισ. ευρώ για πράσινες επενδύσεις, βαδίζει ολοταχώς προς την επίτευξη του στόχου της διάθεσης 1 τρισ. ευρώ για πράσινες χρηματοδοτήσεις μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η κλιματική δράση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα χρηματοδοτήθηκαν απευθείας με 49 δισ. ευρώ το 2023 – έναντι 38 δισ. ευρώ το 2022.

Το 2023 οι επενδύσεις της Τράπεζας περιλάμβαναν περισσότερα από 21 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU, μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να μειωθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα και να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρηματοδοτήθηκαν θα μπορούν να τροφοδοτούν 13,8 εκατ. νοικοκυριά.

Σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από αυξανόμενη αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο, η «ΕΤΕπ στον κόσμο», ο εξειδικευμένος βραχίονας του Ομίλου ΕΤΕπ που υλοποιεί επενδύσεις εκτός της ΕΕ χορήγησε περισσότερα από 8,4 δισ. ευρώ για την υλοποίηση έργων. Τα μισά σχεδόν από αυτά τα κεφάλαια διατέθηκαν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και σε ευάλωτα κράτη. Συνολικά, η χρηματοδότηση της «ΕΤΕπ στον κόσμο» κινητοποίησε επενδύσεις ύψους 27 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway), νωρίτερα μάλιστα από το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 100 δισ. ευρώ έως το 2027. Πέραν της βοήθειας ύψους σχεδόν 2 δισ. ευρώ που έχει χορηγηθεί στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, το 2023 η Τράπεζα ίδρυσε το Ταμείο EU4U, με τη στήριξη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ επένδυσε 19,8 δισ. ευρώ στην καινοτομία και 20 δισ. ευρώ στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Πρόκειται κυρίως για επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, του ειδικού παρόχου κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου του Ομίλου ΕΤΕπ, το οποίο υπέγραψε πέρυσι επενδύσεις ύψους σχεδόν 15 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτών των επενδύσεων χορηγήθηκε 1 δισ. ευρώ για την πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών πρωταθλητών στον τομέα της τεχνολογίας (European Tech Champions Initiative) προκειμένου να επεκταθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις στο πεδίο των ρηξικέλευθων τεχνολογιών και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Από τη χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ ωφελήθηκαν, μεταξύ άλλων επενδύσεων που έδιναν έμφαση στην καινοτομία, 19 έργα τεχνητής νοημοσύνης. «Σε μια δύσκολη συγκυρία για τις επενδύσεις, ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι έτοιμος να επιτελέσει τον αντικυκλικό του ρόλο, συμπληρώνοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ και στηρίζοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις οικονομίες μας, ώστε να ανταποκριθεί στην έντονη ζήτηση που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα» δήλωσε η Πρόεδρος κ. Calviño.

«Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις πρέπει να εντατικοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειές μας, και μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη να κινηθεί προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Ο Όμιλος ΕΤΕπ, μόνο αυτήν την εβδομάδα, ανακοινώνει νέα έργα στη Σουηδία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία για τη στήριξη νέων πράσινων τεχνολογιών που αφορούν από σταθμούς φόρτισης έως σιδηροδρόμους, διαδικασίες παραγωγής πράσινου χάλυβα και λύσεις ηλιακής ενέργειας».

Τα συνολικά κεφάλαια που διέθεσε ο Όμιλος το 2023 αναμένεται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις ύψους 320 δισ. ευρώ περίπου, ωφελώντας 400.000 εταιρείες και στηρίζοντας 5,4 εκατ. θέσεις εργασίας. Τα χρηματοδοτικά κεφάλαια που διέθεσε ο Όμιλος εντός της ΕΕ διοχετεύθηκαν σε ποσοστό πάνω από 45% για τη στήριξη των περιφερειών συνοχής και σε ποσοστό περίπου 20% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ, στις οποίες το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι χαμηλότερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ. Ο Όμιλος θα ανακοινώσει την 1η Φεβρουαρίου 2024 την κατανομή των αποτελεσμάτων του ανά χώρα για το 2023.

«Ο Όμιλος ΕΤΕπ προσδίδει αξία σε κάθε χώρα και σε κάθε τομέα της οικονομίας της ΕΕ. Η συνεισφορά μας στους τομείς της καινοτομίας, της συμπερίληψης, της οικονομικής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας στην ήπειρό μας είναι μεγάλη και φροντίζουμε να εργαζόμαστε μαζί με τους εταίρους μας σε όλον τον κόσμο ώστε να αυξάνουμε τον αντίκτυπο του κοινού μας έργου» δήλωσε η Πρόεδρος κ. Calviño.