ECOMOBILITY: 20 Χρόνια Δράσεις για την Βιώσιμη Κινητικότητα

Η εκστρατεία ECOMOBILITY αποτελεί έναν δυναμικό πυλώνα πρωτοβουλίας του ECOCITY που ξεκίνησε το 2003-04, απλώνοντας την δράση της σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής περιόδου, το εθελοντικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γιορτάζει δύο δεκαετίες παρουσίας, αποτελώντας κινητήριο δύναμη για την αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ μαθητών και αυτοδιοίκησης.

Σκοπός της εκστρατείας ECOMOBILITΥ και των παράλληλων δράσεων FREEMOBILITY και ECO2MOBILITY είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η αφύπνιση των πολιτών για την οικολογική́ μετακίνηση, το περιβαλλοντικό́ αποτύπωμα των μεταφορών, την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την προαγωγή του δικαιώματος των πολιτών για ποιότητα ζωής,  καθώς και την ελεύθερη ανεμπόδιστη πρόσβαση στις πόλεις μας.

 

Οι Μαθητές μας δείχνουν τον δρόμο…

Μέσα από το πρόγραμμα ECOMOBILITY συγκροτούνται ομάδες μαθητών που με τις εργασίες και τις προτάσεις τους καλούνται να αναδείξουν λύσεις για την αλλαγή συνθηκών και συνηθειών κυκλοφορίας στην πόλη τους. Ταυτόχρονα παρουσιάζουν την ανάγκη της πράσινης μετακίνησης, του καθαρού αέρα και της σωστής λειτουργίας των πόλεων στο πλαίσιο των αρχών και των ωφελειών της βιώσιμης κινητικότητας.

Συγκεκριμένα οι μαθητές των ομάδων ECOMOBILITY από τα Γυμνάσια Γενικής Παιδείας, μέσα από το έργο τους εστιάζουν στα περιβαλλοντικά́ χαρακτηριστικά́ των μετακινήσεων όπως την ρύπανση, το περιβαλλοντικό́ αποτύπωμα και τις επιπτώσεις στο κλίμα σε συνάρτηση με στους στόχους του ΟΗΕ για το κλίμα. Οι εργασίες των ομάδων μαθητών FREEMOBILITY, παράλληλης δράσης που απευθύνεται σε Ειδικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εστιάζουν στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης στη πόλη τους χωρίς να παραβλέπουν το περιβαλλοντικό́ αποτύπωμα αυτών των συνθηκών. Τέλος, οι εργασίες των ομάδων εκπαιδευομένων ECO2MOBILITY από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, « φέρνουν την ματιά» των ενηλίκων στο πρόγραμμα εστιάζοντας σε τεκμηριωμένες δράσεις και παρεμβάσεις καθώς και υλοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη σε σχέση με τις μετακινήσεις και μεταφορές

Η εργασία κάθε ομάδας, παρουσιάζεται στη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης, που πραγματοποιείται στην πόλη που εδρεύει το κάθε σχολείο, σε συνεργασία με το ECOCITY και τις Επιτροπές Οργάνωσης.

Η παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξία των εκστρατειών συνίσταται στον βιωματικό τους χαρακτήρα, την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας, καθώς και στην ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων, όπως η εξωστρέφεια στην επικοινωνία, η οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων δημόσιου ενδιαφέροντος κ.ά.

 

Eξωστρέφεια  και όφελος για την Κοινωνία

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY προσφέρει την ευκαιρία στους έφηβους και ενήλικες μαθητές, στην ευρύτερη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, να ευαισθητοποιηθούν και να γνωρίσουν τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας με την πληθώρα των προεκτάσεων και των κοινωνικών ωφελειών. Συγκεκριμένα, να αναγνωρίσουν σε συνθήκες κοινωνικής ισότητας και ελευθερίας τον τρόπο να προστατεύσουν το περιβάλλον στην πόλη και να εργάζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Παράλληλα, στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων μεγάλων πόλεων, κυρίως, για την λύση σε προβλήματα που προκαλούνται από την αδιαφορία στις επισημάνσεις των επιστημόνων και την έλλειψη σεβασμού στις αρχές της ισότιμης κοινωνικής συμβίωσης.

Στη διάρκεια εξέλιξης της εκστρατείας ECOMOBILITY, FREEMOBILITY και ECO2MOBILITY διοργανώνονται επιμορφωτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους μαθητές και εκπαιδευόμενους. Επίσης, στο πλαίσιο παρουσίασης των εργασιών – προτάσεων προσκαλείται η τοπική κοινωνία σε δημόσιο διάλογο και άλλες δράσεις ανταλλαγής απόψεων και ενημέρωσης διασφαλίζοντας τη διάχυση των μηνυμάτων της εκστρατείας. Παράλληλα, ενεργό ρόλο έχουν τα Μέσα Ενημέρωσης τοπικής και εθνικής εμβέλειας με ειδησεογραφικό και υλικό εκπαίδευσης της κοινής γνώμης αλλά και διαφημιστικό μήνυμα που μεταδίδεται με την άδεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

 

Το όραμα μας φτάνει μακριά..

Μετά από δύο δεκαετίες πρωτοπορίας, το ECOMOBILITY δεν είναι απλά μια εκστρατεία. Αποτελεί μια κινητήρια δύναμη για τον μετασχηματισμό των σύγχρονων βιώσιμων πόλεων αναφορικά με τις μετακινήσεις αλλά και την ανάπτυξη της συν αντίληψης της κοινωνίας. Οι πρωτοβουλίες  των μαθητών που αναπτύσσονται με βιωματικό τρόπο και ο διάλογος με τους πολίτες και την αυτοδιοίκηση καταδεικνύουν τις προτεραιότητες  και την συμβολή της βιώσιμης κινητικότητας στην αντιμετώπιση  της κλιματικής αλλαγής, στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στην κατανόηση των απαιτήσεων για μηδενικούς ρύπους και ανθρακοποίηση. Με 7 από τους 17 στόχους του ΟΗΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και το κλίμα να ενεργοποιούνται άμεσα και έμμεσα στο πρόγραμμα, το ECOMOBILITY συνεχίζει να εμπνέει τους νέους ενδυναμώνοντας την αυτενέργειά τους, τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον, την αριστεία στη γνώση προετοιμάζοντάς τους για τον ρόλο τους ως υπεύθυνους πολίτες του μέλλοντος. Όλα τα παραπάνω κάνουν πράξη το μήνυμα « οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν το αύριο της πόλης τους».