Η Nova επιστρέφει στην πόλη επενδύοντας σε βιώσιμα κτίρια

Η νέα Nova συμπληρώνοντας ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, μετεγκαθίσταται στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία είναι πλέον η νέα έδρα της εταιρείας, και σε τρεις πλήρως ανακαινισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις στον Κολωνό, την Καλλιθέα και την Παλλήνη.

Τα κτίρια έχουν ανακαινισθεί με κριτήρια περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, όπως επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών, νέα συστήματα θέρμανσης-ψύξης και εξαερισμού, και προσφέρουν πλήρη προσβασιμότητα και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η απόφαση της Nova να ανακαινίσει εκ βάθρων και να λειτουργήσει κτίρια που εντάσσονται στον ιστό της πόλης, ακολουθεί την παγκόσμια τάση βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού επαναχρησιμοποίησης των κτιρίων και συμβάλλει στο Στόχο 11 Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (sustainable cities), ενώ παράλληλα διασφαλίζει εγγύτητα, διευκολύνει τη συνεργασία των εργαζομένων και μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα των μετακινήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας της Nova και τον κοινωνικό αντίκτυπο, ανατρέξτε στην  Έκθεση Βιωσιμότητας 2022 που είναι διαθέσιμη στο nova.gr.