Η PressiousArvanitidis μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Η PressiousArvanitidis, ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου επίπεδων εκτυπώσεων στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μην είναι μέλος αυτού το δικτύου εταιριών που έχουν έδρα, παραγωγή και ιδιοκτησία στην Ελλάδα.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2023, πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται. Όπως αναφέρει και η Διοίκηση της εταιρείας, σε σχετική ανακοίνωσή της: «Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι και υπερήφανοι που και τα “δικά μας” γίνονται Ελλα-δικά μας!».