Συμβούλιο Περιβάλλοντος: Συζήτηση σχετικά με τα απόβλητα και τους κόκκους πλαστικού

Τη Δευτέρα, οι Επίτροποι κ. Σινκέβιτσιους και κ. Χούκστρα θα εκπροσωπήσουν την Επιτροπή στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν με τον Επίτροπο κ. Σινκέβιτσιους την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη μείωση της ρύπανσης από μικροπλαστικά που προέρχονται από κόκκους πλαστικού, μια μοναδική στο είδος της πρόταση για μείωση κατά 30% της ποσότητας μικροπλαστικών που εκλύονται στο περιβάλλον έως το 2030.

Θα συζητήσουν επίσης την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα, με έμφαση στη μείωση των αποβλήτων από τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και των τροφίμων, με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων.

Ο Επίτροπος κ. Χούκστρα  θα συζητήσει με τους υπουργούς την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής με την οποία συνιστά στόχο μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 90% έως το 2040. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων στην Ευρώπη και θα ενημερώσει σχετικά με την πορεία των επικαιροποιημένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης την ενδιάμεση επανεξέταση του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Η Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με τις εν εξελίξει νομοθετικές εργασίες σχετικά με τον κανονισμό για την παρακολούθηση των δασών. Στη διάρκεια γεύματος, οι υπουργοί θα συζητήσουν σχετικά με την υδατική ανθεκτικότητα παρουσία του καθηγητή του Πανεπιστήμιου KU Leuven κ. Patrick Willems.