1η Διαβούλευση της EFRAG σε συνεργασία με το CSR HELLAS για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Βιωσιμότητας για ΜμΕ στην Ελλάδα

Ειδική εκδήλωση και διαβούλευση στην Αθήνα με θέμα την υποχρεωτική και την εθελοντική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς της εταιρικής βιωσιμότητας πραγματοποιείται στην Αθήνα από την EFRAG (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) σε συνεργασία με το CSR HELLAS και την υποστήριξη των CSR Cyprus, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,  του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του ΣΕΒ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, ώρα 09:00 με 16:00 στο Μέγαρο Καρατζά, Αιόλου 82-84.

Θέμα της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ο σχολιασμός των προτάσεων της EFRAG  για την υποβολή των αναφορών (εκθέσεων) εταιρικής βιωσιμότητας από  τις ΜμΕ, όπως προβλέπεται από τη νέα Οδηγία της Ε.Ε. CSRD σχετικά με την διαφάνεια των πληροφοριών αυτών και τη χρήση τους από το χρηματοπιστωτικό τομέα και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς της εταιρικής βιωσιμότητας απευθύνονται στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στην κεφαλαιαγορά (LSME ESRS) αλλά και των μη εισηγμένων (VSME ESRS) που καλούνται να παρέχουν εθελοντικά σχετικές με την εταιρική βιωσιμότητα πληροφορίες είτε από τους πελάτες που είναι μεγάλες εταιρίες είτε και από τις τράπεζες.

Τα δύο πρότυπα παρουσιάζονται στο στάδιο αυτό ως σχέδια προς διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικά τις επιχειρήσεις, όλων των κλάδων δραστηριότητας, τους εποπτικούς και θεσμικούς φορείς και τους επενδυτές που επίσης ενδιαφέρονται να συμπεριλάβουν στην αξιολόγηση των επενδύσεών τους κριτήρια εταιρικής βιωσιμότητας.

Η ολοκλήρωση της περιόδου διαβούλευσης που πραγματοποιείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την EFRAG θα συμβάλλει στην εκπόνηση των τελικών Σχεδίων των δύο αυτών Ευρωπαϊκών προτύπων προκειμένου να  υιοθετηθούν αφενός με την έκδοση αντίστοιχης Κανονιστικής Πράξης Εφαρμογής τον Ιούλιο του 2025 για το LSME και Οδηγίες – Σύστασης για το VSME.

H έναρξη της περιόδου συμμόρφωσης για τις εισηγμένες ΜμΕ αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 ενώ προβλέπεται και μία περίοδος δύο ετών για την πλήρη προσαρμογή σε αυτό.

Ήδη, το CSR HELLAS από την αρχή της διαδικασίας αυτής, τον Ιανουάριο του 2024, ενημέρωσε τα μέλη του, όπως και συνεργαζόμενους φορείς που εκπροσωπούν συλλογικά τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά τόσο στην πιλοτική εφαρμογή των προτεινόμενων Σχεδίων των δύο αυτών προτύπων όσο και στην διαβούλευση για την ολοκλήρωσή τους.

Στην εκδήλωση της 19ης Απριλίου στην Αθήνα, η EFRAG μιλά και συζητά στα ελληνικά με βασικούς ομιλητές τους Chiara Del Prete, EFRAG SR TEG Chair, Elisa Bevilacqua, EFRAG SR Senior Technical Manager και Paolo Mazzeo, EFRAG SR Senior Technical Manager. Στα τρία πάνελ που θα ακολουθήσουν θα αποτυπωθούν απόψεις από σημαντικές προσωπικότητες των επιχειρήσεων και φορέων στα θέματα της επίδρασης του ευρωπαϊκού προτύπου για τον βιώσιμο μετασχηματισμό του εποπτικού πλαισίου, της ενιαίας αγοράς και της προληπτικής συμμόρφωσης καθώς και της εθελοντικής υιοθέτησης του προτύπου για τις ΜμΕ. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό οι: Ερνέστος Παναγιώτου, Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αλεξάνδρα Πάλλη, Πρόεδρος, CSR HELLAS, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Πρόεδρος ΕΒΕΑ, Παύλος Ραβάνης, Β’ Αντιπρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Μαρία Μηνά, Communication & Development Executive, CSR Cyprus.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η εγγραφή στον σύνδεσμο (link). Για όσους/ες βρίσκονται εκτός Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης, κατόπιν αποστολής email στο info@csrhellas.org.