Ατμοσφαιρική ρύπανση: Νέοι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν αποζημιώσεις για προβλήματα υγείας

Το αναθεωρημένο πλαίσιο κανόνων αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ για ένα υγιές περιβάλλον, σύμφωνα με το όραμα της ΕΕ για μηδενική ρύπανση έως το 2050.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε με 381 ψήφους υπέρ, 225 κατά και 17 αποχές την συμφωνία με τις χώρες της ΕΕ σχετικά με νέα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ώστε να μην είναι πλέον επιβλαβής για την υγεία, τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.

Οι νέοι κανόνες καθορίζουν αυστηρότερα όρια και τιμές-στόχους για το 2030 για τους ρύπους που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των αιωρούμενων σωματιδίων (PM2.5, PM10), του διοξειδίου του αζώτου (NO2) και του διοξειδίου του θείου (SO2). Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της προθεσμίας για το 2030 κατά δέκα έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εάν παραβιαστούν οι νέοι εθνικοί κανόνες, όσοι πλήττονται από την ατμοσφαιρική ρύπανση θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και οι πολίτες μπορούν να λάβουν αποζημίωση σε περίπτωση που υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία τους.

Θα δημιουργηθούν επίσης περισσότερα σημεία δειγματοληψίας για την ποιότητα του αέρα στις πόλεις και οι επί του παρόντος κατακερματισμένοι δείκτες ποιότητας του αέρα σε ολόκληρη την ΕΕ θα καταστούν συγκρίσιμοι, σαφείς και διαθέσιμοι στο κοινό.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους νέους κανόνες στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά τη συμφωνία με τις χώρες της ΕΕ. Την Τετάρτη στις 14.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου με τον εισηγητή.

Δηλώσεις

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Javi López (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Με την επικαιροποίηση των προτύπων ποιότητας του αέρα, ορισμένα από τα οποία θεσπίστηκαν πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, η ρύπανση θα μειωθεί κατά το ήμισυ σε ολόκληρη την ΕΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα υγιέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον. Χάρη στο Κοινοβούλιο, οι επικαιροποιημένοι κανόνες βελτιώνουν την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και προστατεύουν αποτελεσματικότερα τις ευάλωτες ομάδες. Η σημερινή μέρα αποτελεί σημαντική νίκη στη συνεχή δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλέστερο και καθαρότερο περιβάλλον για όλους τους Ευρωπαίους.»

Επόμενα βήματα

Η νομοθεσία πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Στη συνέχεια, οι χώρες της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες.

Σχετικές πληροφορίες

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να είναι η πρώτη περιβαλλοντική αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, καθώς με αυτή συνδέονται περίπου 300.000 θάνατοι ετησίως (δείτε εδώ πόσο καθαρός είναι ο αέρας στις ευρωπαϊκές πόλεις). Τον Οκτώβριο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα με πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μηδενικής ρύπανσης έως το 2050, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση.

Η εν λόγω νομοθεσία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με τη ρύπανση και τις «πράσινες» πόλεις με χαμηλότερες εκπομπές, καθώς και την ευαισθητοποίηση μέσω της παροχής τακτικά επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τη ρύπανση, όπως εκφράζονται στις προτάσεις 2(2), 4(6) και 6.6 της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.