Παγκόσμια πρωτοπορία για την EUROCERT

Η EUROCERT προσφάτως επαλήθευσε τις Δηλώσεις Υγείας Προϊόντων (Health Product Declarations), για οπλισμό σκυροδέματος παραγωγής του εργοστασίου της Al Ittefaq Steel Products Co  στην Σαουδική Αραβία και  ανελκυστήρων της εταιρίας Schindler στην Ελβετία.

Η Δήλωση Προϊόντος Υγείας (HPD) είναι μια τυποποιημένη αναφορά που χρησιμοποιείται για την δημοσιοποίηση του περιεχομένου των δομικών υλικών, καθώς και των πιθανών κινδύνων και επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία. Οι Δηλώσεις Υγείας Προϊόντων (HPD)  αναπτύσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου HPD Open Standard που έχει εκδοθεί από τον Αμερικάνικο οργανισμό HPDC και το οποίο παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για την αναφορά των συστατικών ενός προϊόντος και την περιγραφή των κινδύνων για την υγεία των χρηστών των προϊόντων αυτών.

Η επαλήθευση Δηλώσεων Υγείας Προϊόντων (HPD) αφορά στην διενέργεια ελέγχου, από αναγνωρισμένο από το HPDC φορέα, των πληροφοριών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία των υπό εξέταση προϊόντων. Οι επαληθευμένες Δηλώσεις Υγείας Προϊόντων (HPD) καταχωρίζονται στην πλατφόρμα Builder του HPDC και καθίστανται δημόσια διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο για αξιολόγηση και συγκριτική μελέτη. H EUROCERT αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης στην Ελλάδα, και έναν από τους 6 παγκοσμίως, ο οποίος έχει αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών επαλήθευσης Δηλώσεων Υγείας Προϊόντων (HPD).

Η επιτυχία αυτή της EUROCERT, καταδεικνύει τον ισχυρό χαρακτήρα εξωστρέφειας που την διακρίνει, δραστηριοποιούμενη σε 40 χώρες παγκοσμίως, αλλά και την υψηλή της αξιοπιστία, καθ’ όσον επιλέγεται για συνεργασία σε καινοτόμα projects, από επιχειρηματικούς κολοσσούς διεθνώς.