Η illycaffè απέσπασε ξανά την πιστοποίηση B Corp στην Ιταλία

Η illycaffè, παγκόσμιος ηγέτης στο βιώσιμο καφέ υψηλής ποιότητας και Benefit Corporation, έλαβε ξανά την πιστοποίηση B Corp χάρη στη συνεχή δέσμευσή της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και την ικανότητά της να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για τους εργαζομένους της, τις κοινότητες αναφοράς της και το περιβάλλον.

Η πιστοποίηση B Corp παρέχεται από τον διεθνή οργανισμό  B Lab, ο οποίος μετρά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα B Impact Assessment (BIA) και προβλέπει την επανεξέταση της αξιολόγησης και επακόλουθη επαναπιστοποίηση κάθε τρία χρόνια. Το 2024 η illycaffè έλαβε βαθμολογία 90,4, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την πιστοποίηση του 2021.

«Είμαστε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε, το οποίο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της illycaffè να αναπτύσσεται με βιώσιμο, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο», δήλωσε η Cristina Scocchia, CEO της illycaffè. «Η επιλογή της επίτευξης των επιχειρηματικών μας στόχων με τη δημιουργία διαρκούς και κοινωφελούς αξίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί ένα θετικό οικονομικό μοντέλο που, ως B Corp, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε, επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να κάνει και αυτός το καθήκον του για να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μοντέλα που εγγυώνται το μέλλον της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος».  

«Η πιστοποίηση B Copr σημαίνει ότι μια εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τα κριτήρια διακυβέρνησης των ενδιαφερόμενων μερών, πληροί τα υψηλά πρότυπα της B Lab όσον αφορά στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και στη διαφάνεια», δηλώνει η Anna Puccio, Διευθύνουσα Σύμβουλος της B Lab Italy. «Συγχαίρω την illycaffè που πέρασε και πάλι την απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων της B Lab και στα πέντε πρότυπα, ένα επίτευγμα που επιβεβαιώνει τον βελτιωμένο αντίκτυπο της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο. Η illycaffè αποτελεί ένα παράδειγμα έμπνευσης για όλες τις εταιρείες παγκοσμίως, προκειμένου να προχωρήσουν στην κατεύθυνση της συστημικής αλλαγής, έναν κοινό και αναγκαίο στόχο ολόκληρου του κινήματος B Corp.»

Η σημαντικότερη πρόοδος τα τελευταία τρία χρόνια αφορούσε την ενίσχυση της διακυβέρνησης για τη βιωσιμότητα μέσω μιας εταιρικής ομάδας εργασίας που περιλαμβάνει όλα τα κριτήρια του επιπέδου C, τη συμπερίληψη των στόχων ESG στο πακέτο κινήτρων για την ανώτατη διοίκηση, την εξέλιξη του συστήματος αναφοράς ώστε να περιλαμβάνει ενοποιημένη αναφορά στοιχείων, η οποία αντικατοπτρίζει τις ολοένα και πιο ισχυρές συνδέσεις μεταξύ της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος, την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν τα θέματα ESG στην επιλογή και αξιολόγηση των συνεργατών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αγαθών και υπηρεσιών, την αναγνώριση της μοναδικότητας του Università del Caffè ως αποτελεσματικού εργαλείου κατάρτισης σε όλη την αλυσίδα αξίας, την επίτευξη της πιστοποίησης για την ισότητα των φύλων, η οποία επιβεβαιώνει την υιοθέτηση συστημικής προσέγγισης του θέματος, καθώς και την ισχυρότερη δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της υιοθέτησης του στόχου μηδενικών καθαρών εκπομπών SPTi, που αντικατοπτρίζεται στη σταθερή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας (-5,3% το 2023 σε σύγκριση με το 2022, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία υπολογισμού βάσει της αγοράς).