Ίδρυμα Lavazza: Κάνει πράξη τη δέσμευσή του για βιωσιμότητα – Έργα σε Περού και Κούβα

Η αναδάσωση είναι ένα κεντρικό θέμα για την επιβίωση κάθε είδους στον πλανήτη, απαιτεί άμεσες ενέργειες από όλους και ειδικότερα από εταιρείες σαν τη Lavazza, όπου η βασική τους δραστηριότητα βασίζεται στη καλλιέργεια.

Για  αρκετά χρόνια, το Ίδρυμα Lavazza εργάζεται για τη βελτίωση της απόδοσης παραγωγής και της ποιότητας του καφέ, προωθώντας την επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς και προάγοντας την ευημερία των παραγωγικών κοινοτήτων, μέσω διεθνών προγραμμάτων ανάπτυξης και κατάρτισης, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 

Το Ίδρυμα Lavazza, που ιδρύθηκε το 2004 και γιορτάζει φέτος τα πρώτα 20 χρόνια της ιστορίας του, έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής περισσότερα από 50 έργα σε όλο τον κόσμο, συντονίζοντας και υλοποιώντας έργα κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας σε κοινότητες καλλιέργειας καφέ. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζει και χρηματοδοτεί 33 έργα σε 20 χώρες σε 3 ηπείρους, από τα οποία ωφελούνται περίπου 190.000 άτομα.

 

Σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς και τοπικούς φορείς, το Ίδρυμα δραστηριοποιείται πλέον στο πλαίσιο αυτό σε πολλές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, το Ίδρυμα Lavazza έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής τη φύτευση περισσότερων από 15 εκατομμυρίων φυτών καφέ.

«Με το Ίδρυμα Lavazza, εντείνουμε τα έργα αναδάσωσης που έχουν θετικό αντίκτυπο στους ανθρώπους και το περιβάλλον». λέει ο Mario Cerutti, Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Lavazza. «Ο καφές είναι προϊόν της γης και όπως και η γη απειλείται από την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι εκατομμύρια αγρότες σε περισσότερες από 40 χώρες ασχολούνται με την καλλιέργεια καφέ: το Ίδρυμα Lavazza θέλει να συνεργαστεί μαζί τους για να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να προωθήσει καλές γεωργικές πρακτικές και να υποστηρίξει τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη».

 

Από τα τρέχοντα έργα, δύο ξεχωρίζουν για την ισχυρή τους δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος: οι Φύλακες των Δασών στο Περού και το BioCuba Cafè στην Κούβα.

 

Φύλακες του Δάσους στο Περού

Στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, το Ίδρυμα Lavazza συμμετέχει σε ένα περιβαλλοντικό έργο με στόχο τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών καρυδιάς του Αμαζονίου και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων. Σε συνεργασία με το CESVI, το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Περού και τις ιθαγενείς κοινότητες, το πρόγραμμα αναδάσωσης του ιδρύματος δεσμεύεται να προωθήσει τη διατήρηση της υπάρχουσας δασικής κληρονομιάς μέσω άμεσης δράσης από τις αυτόχθονες κοινότητες, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο γίνονται πραγματικοί «φύλακες των δασών».

 

Η καρυδιά είναι ένα αιωνόβιο δέντρο παλαιωμένο, από τα ψηλότερα του δάσους που φτάνει τα 60 μέτρα. Από το 2020, έχουν φυτευτεί πάνω από 5.200 καρυδιές, που αντιπροσωπεύουν έναν εξαιρετικά πολύτιμο περιβαλλοντικό πόρο, καθώς δεσμεύουν περίπου 64.000 κιλά CO2 κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Εκτός από τις καρυδιές, πάνω από 15.000 οπωροφόρα δέντρα έχουν φυτευτεί για να δώσουν στις αυτόχθονες κοινότητες μια πηγή αυτοσυντήρησης και εισοδήματος.

 

700 εκτάρια πρωτογενούς δασικής έκτασης έχουν μέχρι στιγμής ανακτηθεί με αναδάσωση και έχουν γίνει βελτιώσεις στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες περισσότερων από 660 μελών του γηγενούς πληθυσμού.

Μεταβείτε στον ιστότοπο του Ιδρύματος Lavazza για να ανακαλύψετε περισσότερα για αυτό το έργο.

 

BioCuba Café στην Κούβα

Το κουβανικό πρόγραμμα γεννήθηκε το 2018 όταν ο Όμιλος Lavazza ξεκίνησε ένα έργο βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Lavazza σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας της Κούβας, GAF (Grupo Empresarial Agroforestal), OXFAM και AICEC Torino (Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba).

 

Έκτοτε, το Ίδρυμα Lavazza συνεργάζεται με 170 αγρότες στις περιοχές του Σαντιάγο και της Γκράνμα για την αναζωογόνηση της καλλιέργειας καφέ στη χώρα, η οποία περιορίστηκε δραστικά από την εκμετάλλευση και την αποψίλωση των δασών στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, συμβάλλοντας έτσι στην αναδάσωση, μέσω του προγράμματος σε εξέλιξη; να αποκατασταθεί η ποιότητα του κουβανικού πράσινου καφέ στα επίπεδα αριστείας που τον είχαν κάνει διάσημο παγκοσμίως, δημιουργώντας έτσι κοινή αξία στην αλυσίδα, ξεκινώντας με βελτιώσεις στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των τοπικών κοινοτήτων παραγωγής καφέ και με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στους νέους.

 

Το έργο εντάσσεται σε ένα ενθαρρυντικό πλαίσιο που προβλέπει την Κούβα να έχει βελτιώσει τη δασική της έκταση από 13% το 1959 σε 43% το 2022. Ενώ στην πρώτη φάση του έργου (2018 – 2021) ο βασικός στόχος ήταν να συμβάλει στην επανέναρξη της καλλιέργειας του καφέ, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και της ισότητας των φύλων, στη 2η φάση (από το 2022) επρόκειτο να αποκαταστήσει τον κουβανέζικο καφέ ως τοπική αριστεία επιδιώκοντας πέντε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους βιωσιμότητας:

 

→ προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας

→ εκπαίδευση σε καλές γεωργικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής πιστοποίησης)

→ βελτίωση της ποιότητας του καφέ

→ ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων

→ βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού και αλυσίδα αξίας – εστίαση στην ιχνηλασιμότητα και την τεχνολογία blockchain.