20 Ιουνίου 2024

Εργαζόμενοι στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας