Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το 1ο Συνέδριο της νεοσύστατης Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΑΔΑΔ) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, στις 13-14 Ιουνίου 2024.

Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 50 πανεπιστημιακοί, ερευνητές και επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) και πραγματοποιήθηκε σειρά επιστημονικών παρουσιάσεων σχετικών με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και την Εργασιακή & Οργανωσιακή Ψυχολογία. Την ευθύνη οργάνωσης και επιτυχούς διεξαγωγής του Συνεδρίου είχε η Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βικτωρία Μπέλλου.

Το Συνέδριο έλαβε χώρα σε συνέχεια της πρώτης συνάντησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού πέρσι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και στο Βόλο πραγματοποιήθηκαν τα απαραίτητα βήματα ώστε η ΕΑΔΑΔ να πάρει σταδιακά «σάρκα και οστά», όπως η υπογραφή της ιδρυτικής πράξης/καταστατικού και η εκλογή του πρώτου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΑΔΑΔ στόχοι της είναι:

  • H προαγωγή, η εφαρμογή και η διάδοση της επιστήμης της Διοίκησης (ή Διαχείρισης) Ανθρώπινου Δυναμικού / Διοίκησης (ή Διαχείρισης) Ανθρωπίνων Πόρων και συναφών επιστημονικών πεδίων, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, η Οργανωσιακή Συμπεριφορά και η Εργασιακή / Οργανωσιακή Ψυχολογία στην Ελλάδα, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της προσφερόμενης αξίας από τους οργανισμούς προς την κοινωνία και στη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και των οργανισμών.
  • H έκφραση της ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και επιχειρηματικής κοινότητας της επιστήμης της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και συναφών επιστημονικών πεδίων στην Ελλάδα.
  • H συμβολή μέσω του έργου και του πεδίου δράσης του στην ανάπτυξη της χώρας και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η ΕΑΔΑΔ θα είναι ανοιχτή όχι μόνο σε πανεπιστημιακούς-ερευνητές στο χώρο της ΔΑΔ αλλά και σε επαγγελματίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να φέρει πιο κοντά την επιστημονική έρευνα με την πρακτική και το αντίστροφο.

Μέλη του προσωρινού ΔΣ εκλέχθηκαν οι ακόλουθοι:

  • Ιωάννης Νικολάου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος
  • Βικτωρία Μπέλλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Τασούλης, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Γενικός Γραμματέας
  • Παναγιώτης Γκορέζης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ταμίας
  • Μαρία Βακόλα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος
  • Αθανάσιος Κουστέλιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μέλος
  • Δέσποινα Ξανθοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μέλος