Μασούτης: Πιστοποιήθηκε για 2η χρονιά με το πρότυπο βιωσιμότητας Zero Waste to Landfill

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς το περιβάλλον και την κοινωνία, αποδεικνύει στην πράξη πως η κυκλική οικονομία βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της, λαμβάνοντας, για το 2023, την πιστοποίηση Zero Waste to Landfill (ZWTL-EU1) για το κέντρο αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας στο Καβαλάρι Θεσσαλονίκης.

 

Για δεύτερη χρονιά απονεμήθηκε η πιστοποίηση στην εταιρεία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων &  Πιστοποιήσεων EUROCERT, για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων της σε ποσοστό 93,49%, αυξημένο κατά 2,26% σε σχέση με την προηγούμενη πιστοποίηση, κατατάσσοντας την στην κατηγορία ”Green”.

 

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει πως το 93,49% των αποβλήτων που παράχθηκαν από το Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής δεν κατέληξαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά κατευθύνθηκαν προς περαιτέρω αξιοποίηση, όπως σε ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση υλικών, κομποστοποίηση, ανάκτηση ενέργειας κλπ.

 

Αξίζει να αναφερθεί πως η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε αποτελεί την πρώτη εταιρεία του κλάδου της που πιστοποιήθηκε για τη διαχείριση των αποβλήτων της, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την δέσμευσή της για την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία.

 

Με πλήρη κατανόηση στις ανάγκες της κοινωνίας του σήμερα, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., θα συνεχίσει δυναμικά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών με πράσινο αποτύπωμα, για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος, για όλους ΜΑΣ.

 

 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική πιστοποίηση εδώ.