Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Σφακιανάκη και του Mediterranean College

Ο Όμιλος Σφακιανάκη και το Mediterranean College προχώρησαν στην υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας προσφέροντας πολλαπλά οφέλη, τόσο στην εκπαιδευτική εμπειρία των φοιτητών του Κολλεγίου, όσο και στις ευκαιρίες δικτύωσης και επιμόρφωσης των στελεχών του ομίλου.

 

Το πλάνο δράσης θα περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως:

  • Τη διεξαγωγή guest lectures από στελέχη της εταιρείας/ οργανισμού στους φοιτητές του Κολλεγίου.
  • Τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας/ οργανισμού.
  • Τη συμμετοχή της εταιρείας/ οργανισμού στο Employability Fair του Κολλεγίου και της πρόσβασης των φοιτητών στα job openings της εταιρείας/ οργανισμού.
  • Τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στα επιμέρους τμήματα της εταιρείας/ οργανισμού.
  • Τη δυνατότητα σχεδιασμού & υλοποίησης κοινών εκπαιδευτικών & επιστημονικών εκδηλώσεων.
  • Την παροχή ειδικών επιδοτήσεων διδάκτρων στους εργαζόμενους της Εταιρείας και στους α’ βαθμού συγγενείς αυτών.

 

Η Chief HR Officer & Corporate Affairs του Ομίλου Σφακιανάκη, κα. Ζέτα Ζιόβα, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας σημείωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την έναρξη της συνεργασίας μας με το Mediterranean College. Ένα Κολλέγιο που προσφέρει ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της Απασχολησιμότητας και προετοιμάζει τους φοιτητές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική πρακτική αποτελεί προτεραιότητά για τον Όμιλο Σφακιανάκη. Προσβλέπουμε σε μια συνεργασία με δυναμική και ουσία».