Με νέα εταιρική ταυτότητα η ΕΕΠΦ

Με μεγάλη χαρά η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) ανακοινώνει την ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας. Ως η πρώτη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα, ενεργή αδιάλειπτα από το 1951, συνεχίζει με συνέπεια το έργο της για την προστασία της φύσης, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις.

Μια νέα εποχή για την ΕΕΠΦ

Η ανανεωμένη της ταυτότητα συνδυάζει τον σεβασμό στην ιστορική της διαδρομή με την προσήλωση στο μέλλον. Αντλώντας έμπνευση από το αρχαίο νόμισμα της Πραισού με τον Κρητικό αίγαγρο, δημιουργήσαμε μια αφαιρετική και επίκαιρη εκδοχή του λογοτύπου μας. Το νέο λογότυπο αποτυπώνει την σύνδεση της ΕΕΠΦ με την φύση, χρησιμοποιώντας μια καθαρή, bold τυπογραφία και το πράσινο χρώμα, σύμβολο της φύσης.

Οπτική γλώσσα και δημιουργία μοτίβων

Η οπτική γλώσσα της ΕΕΠΦ εμπλουτίστηκε με νέα μοτίβα που περιλαμβάνουν εικονογραφήσεις στοιχείων του φυσικού κόσμου  όπως ο ουρανός, το νερό, τα δέντρα, τα βουνά και η βλάστηση. Αυτές οι δυναμικές φόρμες προσαρμόζονται σε διάφορες εφαρμογές, δημιουργώντας κάθε φορά μια μοναδική αφήγηση που προσκαλεί σε μια περιπλάνηση στη φύση.

Δέσμευση για το μέλλον

Η νέα εταιρική ταυτότητα υπογραμμίζει την ιστορική διαδρομή της ΕΕΠΦ και επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευσή για αμεσότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη δράση της. Συνεχίζει να βελτιώνει τα προγράμματά της με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εκπαίδευση για όλους, δημιουργώντας ενεργούς και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένους πολίτες.