ΕΤΕπ: Συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΕΥΔΑΠ για το επενδυτικό πρόγραμμα των 2 δις ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αθηνών (ΕΥΔΑΠ) στην Ελλάδα για να υποστηρίξει το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ελληνική πρωτεύουσα θα έχει μια πιο ανθεκτική παροχή νερού.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα στην Αθήνα, η τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΤΕπ, ΕΙΒ Advisory, θα βοηθήσει την ΕΥΔΑΠ να διαχειριστεί τους κλιματικούς κινδύνους, όπως η λειψυδρία, η ξηρασία και οι καύσωνες, καθώς εξυπηρετεί έναν πληθυσμό 4,4 εκατομμυρίων κατοίκων και λειτουργεί ένα δίκτυο αγωγών μήκους 14.500 χιλιομέτρων.

Η συμφωνία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του InvestEU Advisory Hub και προβλέπει ότι οι υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας της ΕΤΕπ θα υποστηρίξουν την ΕΥΔΑΠ για την ιεράρχηση των δράσεων και την υλοποίηση έργων χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει αναπτύξει για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας ως μέρος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

“Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, διαθέτει υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες που είναι εκτεθειμένες σε πολλαπλούς κλιματικούς κινδύνους”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Ιωάννης Τσακίρης. “Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, EIB Advisory, θα βοηθήσει την ΕΥΔΑΠ στην πραγματοποίηση δομημένων και στοχευμένων επενδύσεων με στόχο τη διασφάλιση του πολυτιμότερου πόρου από όλους – του νερού”.

“Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει ένα σημαντικό βήμα στη δέσμευσή μας να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε καθαρές και βιώσιμες λύσεις ύδρευσης και αποχέτευσης για όλους τους κατοίκους στην Αθήνα και την Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε βέβαιοι ότι η τεχνογνωσία της ΕΥΔΑΠ μαζί με την υποστήριξη της ΕΤΕπ, μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο και να κάνουν τη διαφορά στην εξασφάλιση καθαρού νερού για όλους σε προσιτές τιμές”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης.

Η συμφωνία ενισχύει το ρόλο της ΕΤΕπ ως τράπεζας της ΕΕ για το κλίμα. Η οικοδόμηση συστημάτων ύδρευσης που είναι ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή και η ενίσχυση της ασφάλειας των υδάτινων πόρων αποτελεί βασικό μέρος αυτού του ρόλου και, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών της, η ΕΤΕπ δεσμεύεται να βοηθήσει τους τοπικούς εταίρους να ξεπεράσουν τα επενδυτικά εμπόδια και να διασφαλίσει ότι τα έργα που χρηματοδοτεί είναι τα πλέον κατάλληλα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και την άμβλυνση των επενδυτικών κενών.

Συμβουλευτική πλατφόρμα InvestEU

Ο συμβουλευτικός κόμβος InvestEU παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων στην ΕΕ για την ανάπτυξη επενδυτικών έργων, καθώς και σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς υλοποίησης έργων για να ενισχύσει την ικανότητά τους να υλοποιούν χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις.

Ο συμβουλευτικός κόμβος αποτελεί ένα στοιχείο του προγράμματος InvestEU που επιδιώκει να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα επενδύσεων – άνω των 372 δισ. ευρώ – με τη χρήση εγγύησης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το πρόγραμμα InvestEU, το οποίο περιλαμβάνει επίσης το Ταμείο InvestEU και την πύλη InvestEU, έχει ως στόχο να δώσει ώθηση στις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη κατά την περίοδο 2021-2027.

Σχετικά με την ΕΤΕπ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το ίδρυμα μακροπρόθεσμων δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ανήκει στα κράτη μέλη της. Χρηματοδοτεί υγιείς επενδύσεις που προωθούν τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ. Τα έργα της ΕΤΕπ ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, προωθούν την καινοτομία, προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή και υποστηρίζουν μια δίκαιη και ταχεία μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλος ΕΤΕπ), αποτελούμενος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ανέφερε συνολικές υπογραφές χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα ύψους 2,5 δισ. ευρώ το 2023, εκ των οποίων το 32% κατευθύνεται στη στήριξη έργων για τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Συνολικά, ο Όμιλος ΕΤΕπ υπέγραψε νέα χρηματοδότηση ύψους 88 δισ. ευρώ το 2023.