INTERAMERICAN: Περιβάλλον & Αειφόρος Ασφάλιση

Για την INTERAMERICAN η κοινωνική και οικονομική κρίση, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, συνδέεται άμεσα και με το φυσικό περιβάλλον μέσα από σχέση αλληλεπίδρασης, που είναι προφανής στους τομείς:

• της διαχείρισης των φυσικών πόρων ενέργειας
• των δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση της ατμόσφαιρας, υποβαθμίζουν την ποιότητα της γης και απειλούν τα οικοσυστήματα
• της κλιματικής αλλαγής, για την ανάσχεση της οποίας αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο να συμφωνηθεί σε θεσμικό επίπεδο και να εφαρμοσθεί παγκοσμίως πλαίσιο κοινών, αποτελεσματικών δράσεων.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι προϋποθέσεις και προτεραιότητες για τη διασφάλιση της ποιότητας της ζωής δεν απομονώνονται μεταξύ τους, αντιθέτως σε μεγάλο βαθμό αλληλοπροσδιορίζονται. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι συνέπειες που συνεπιφέρουν στην υγεία τα χημικά φυτοφάρμακα ή τα βιομηχανικά απόβλητα, επηρεάζοντας την ποιότητα των διατροφικών αγαθών και τον υδροφόρο ορίζοντα, καθώς και οι καταστροφικές για περιουσιακά στοιχεία πλημμύρες, που έχουν την αιτία τους στην τραγική αποψίλωση των δασών από τις πυρκαγιές και την αλόγιστη δόμηση. Επισημαίνεται ότι υγεία και περιουσία αποτελούν αντικείμενα βασικών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Η INTERAMERICAN, εκφράζοντας ως ασφαλιστική αποστολή της τη συμβολή στη συνοχή και ευημερία της κοινωνίας, αναλαμβάνει και την ευθύνη των πράξεων προς αυτή την κατεύθυνση αναγνωρίζοντας ως υποχρέωση, όχι μόνο την αποζημίωση αλλά και την πρόληψη, που αποτελεί προαπαιτούμενο της ασφαλιστικής βιωσιμότητας. Αρκεί για να γίνει κατανοητή η σημασία της πρόληψης, η αναφορά στις αποζημιώσεις που επωμίστηκε η παγκόσμια ασφαλιστική βιομηχανία για καταστροφές από φυσικά φαινόμενα, το οποίο σύμφωνα
με έκθεση της Munich Re για το 2012 προσεγγίζει τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι συνολικού κόστους καταστροφών της τάξεως των 122 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η πολιτική της εταιρείας στη βάση των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης (Principles for Sustainable Insurance) της Περιβαλλοντικής Πρωτοβουλίας του ΟΗΕ (United Nations Environment Programme Finance) τις οποίες ως η μοναδική από την ελληνική ασφαλιστική αγορά επιχείρηση συνδιαμόρφωσε και συνυπέγραψε το 2012, είναι σαφής. Στόχος είναι η εταιρεία να λειτουργεί και για το περιβάλλον, με γνώμονα τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους και την ενίσχυση της μακροχρόνιας αξίας του οργανισμού.

Στο επίπεδο των πρωτοβουλιών, η INTERAMERICAN συνεχίζει να υποστηρίζει το έργο περιβαλλοντικών οργανώσεων, να συμμετέχει σε παρεμβάσεις στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον, να συνεισφέρει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών, να ενισχύει τη σχετική ευαισθησία των εργαζομένων και συνεργατών, να ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της. Στο επίπεδο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη θεώρηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και της επιχειρηματικής ευθύνης, που την κάνει πράξη με την προώθηση των προϊοντικών γραμμών «Green Line» για την αστική ευθύνη περιβάλλοντος και «Energy Line» για την ασφάλιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αποτελεί ενθαρρυντική αναγνώριση των προσπαθειών και του ενδιαφέροντος της INTERAMERICAN για το περιβάλλον η τρίτη στη σειρά σημαντική βράβευση της εταιρείας προ ημερών για την περιβαλλοντική πολιτική της με το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013. Είχε προηγηθεί η βράβευση των προϊόντων Green και Energy Line κατά το 2010 από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος, καθώς και το Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012.

Σε αυτές τις προσπάθειες, εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας είναι ουσιαστικοί συμμέτοχοι, καθώς έχει ωριμάσει σε σημαντικό βαθμό στους κόλπους της εταιρείας η ιδέα της εθελοντικής συνεισφοράς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here