Επιστολή ΣΠΕΦ στο ΥΠΕΚΑ

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Α. Παπαγεωργίου και στον Γεν. Γραμματέα κ. Κ. Μαθιουδάκη, με θέμα την διακοψιμότητα και τη θέσπιση του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού.

Η επιστολή: «Με την δημοσιοποίηση του σχεδίου νόμου για τις ΑΠΕ του υπουργείου σας με έκπληξη  διαπιστώσαμε πως επιχειρείται η θέσπιση Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) μέσου ύψους 2% (εκκρεμεί με Υ.Α. σας ο συντελεστής διαφοροποίησης ΣΔυ ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής) το οποίο και προορίζεται αποκλειστικά να επιβαρύνει επί του καθαρού κύκλου εργασιών (πωλήσεων) την ηλεκτροπαραγωγή (συμβατική και ΑΠΕ) αποκλειστικά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και με στόχο να καλυφθούν περί τα 65 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως όπως έχουμε από δημοσιεύματα ενημερωθεί και που αφορούν την επιδότηση των μεγάλων καταναλωτών (>13 GWh/έτος) μέσω της διακοψιμότητας.

Εξ’ όσων έχουμε αντιληφθεί, σκοπός της διακοψιμότητας και βασική της αρχή είναι η παροχή εκπτώσεων στην ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλους καταναλωτές που δύνανται ατομικά εκ του όγκου τους να επηρεάζουν την καμπύλη ζήτησης φορτίου του συστήματος ή δικτύου περικόπτοντας την κατανάλωση τους κατόπιν εντολής του διαχειριστή σε συγκεκριμένες ώρες αιχμής και με αιτίαση την αποσυμφόρηση των φορτίων κατανάλωσης στις αιχμές αυτές, ώστε να αποφευχθεί η ένταξη ακριβότερης συμβατικής ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος σε λειτουργία προς κάλυψη της αυξημένης ζήτησης αυτής και έτσι να συγκρατηθεί η ΟΤΣ στα χαμηλότερα επίπεδα αποφεύγοντας η Προμήθεια να καταβάλλει τις συνεπαγόμενες υπεραποζημιώσεις λόγω της αύξησης της ΟΤΣ σε όλους του συμμετέχοντες πέραν της Οριακής Μονάδας την περίοδο των αιχμών αυτών.

Με την «λογική» του ν/σ και της ατυχούς σύνδεσης της χρηματοδότησης του νέου αυτού τέλους ΜΤΑΕ με την ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ όπως επιχειρείται, γεννώνται οι ακόλουθες ασυμβατότητες και στρεβλώσεις ουσίας με τον κλάδο των Φ/Β ειδικότερα ως εξής:

1.    Μετακυλύεται η επιδότηση μιας συγκεκριμένης ομάδας μεγάλων καταναλωτών στους ηλεκτροπαραγωγούς αδιακρίτως συμβατικούς και ΑΠΕ, χωρίς να εξετάζονται οι συνεπαγόμενες δράσεις / δυνατότητες τους.  Συγκεκριμένα ενώ οι ΑΠΕ μέσω της τιμολόγησης με καθορισμένο Feed in Tariff (FIT) δεν έχουν την δυνατότητα να μετακυλήσουν  την επιβάρυνση αυτή στο τιμολόγιο τους γεγονός που σημαίνει πως θα την υποστούν κατά 100% ως απομείωση της όποιας κερδοφορίας τους, οι συμβατικοί παραγωγοί ελεύθερα και εύλογα αναμένεται να την μετακυλήσουν στις ημερήσιες προσφορές έγχυσης που υποβάλλουν στον διαχειριστή στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ).   Έτσι την επιδότηση των μεγάλων καταναλωτών αυτών θα την πληρώσουν εν τέλει οι ΑΠΕ και ο απλός – μικρός καταναλωτής μέσω των αυξήσεων που οι συμβατικοί παραγωγοί θα επιβάλλουν στην χονδρική.  Δημιουργείται συνεπώς μία νέα δαιδαλώδης στρέβλωση.

2.    Ως γνωστόν τα Φ/Β εγχέουν την ενέργεια τους στην μεσημεριανή αιχμή την οποία και πρακτικά έχουν «εξαφανίσει» μειώνοντας επιπροσθέτως δραματικά την ΟΤΣ.  Δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες κατά κανόνα πλέον επικρατούν συνθήκες υπερδυναμικότητας – υπερπροσφοράς ισχύος και ανάγκης περικοπής των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και όχι των καταναλώσεων.  Εύλογα λοιπόν ουδόλως αναμένονται εντολές περικοπής ισχύος στους μεγάλους καταναλωτές από το διαχειριστή τις ώρες αυτές που τα Φ/Β εγχέουν κατά προτεραιότητα την ισχύ τους.  Δεν αντιλαμβανόμαστε λοιπόν με ποια λογική καλούνται τα Φ/Β που επωφελώς μειώνουν την ΟΤΣ να πληρώνουν επιδοτήσεις υπέρ μεγάλων καταναλωτών για να περικόψουν τάχα αυτοί την κατανάλωση τους λόγω δήθεν ανεπάρκειας προσφοράς ισχύος στην αιχμή και για να μην ανέβει η ΟΤΣ, η οποία έλλειψη τις ώρες λειτουργίας των Φ/Β απλά δεν υπάρχει επειδή ακριβώς τα Φ/Β επίλυσαν το πρόβλημα προσφοράς ισχύος.  

3.    Όπως επανειλημμένα σας έχουμε γνωρίσει σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4152 και της θέσπισης του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Συμβατικών Θερμικών Μονάδων (ΜΜΚΣΘΚ) ως ελάχιστη βάση εσόδου (floor) του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ αντί της ΟΤΣ, εκκρεμεί από την πλευρά σας η αποτύπωση στο μέγεθος αυτό του αποφευγόμενου κόστους λόγω της αιχμιακής λειτουργίας των Φ/Β η οποία και φυσιολογικά υπό συνθήκες ανταγωνιστικής αγοράς θα εκτοπίζει την ακριβότερη συμβατική ισχύ μειώνοντας το ΜΜΚΣΘΚ εν τέλει.  Στα πλαίσια μάλιστα της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για την αναμόρφωση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) εισηγηθήκαμε την εκκαθάριση του ΜΜΚΣΘΚ σε ημερήσια βάση και όχι ωριαία, ώστε έτσι να αποτυπώνεται τουλάχιστον κατά το ήμισυ το αποφευγόμενο κόστος που προκαλούν τα Φ/Β.  Δυστυχώς η εισήγηση μας δεν έγινε δεκτή.  Επίσης, υπενθυμίζουμε, δεν έγινε δεκτό το αίτημα μας στα πλαίσια της διαβούλευσης του ν. 4152 για ενσωμάτωση στο μέγεθος του συμβατικού κόστους και των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) που επιπλέον λαμβάνουν οι θερμικές μονάδες πολλαπλασιασμένο με το συντελεστή φόρτισης των ΑΠΕ, ώστε η βάση σύγκρισης να είναι δίκαιη και πλήρης.  Με αυτές λοιπόν τις δύο κομβικές οικονομικές εκκρεμότητες εις βάρος των Φ/Β με ποια λογική μας ζητείται σήμερα να καταβάλουμε επιπλέον χρήματα και να επιδοτήσουμε τους μεγάλους καταναλωτές για διακοψιμότητα μάλιστα που δεν θα υπάρχει καν τις ώρες λειτουργίας των Φ/Β;    

4.    Μέσω της οριζόντιας και ισοπεδωτικής εισφοράς του ν. 4093 και των προστιθέντων του, από 1/7/12 τα Φ/Β πολλαπλά καταβάλλουν τον «οβολό» τους στην συγκράτηση του κόστους ενέργειας, μέσω της συνεπαγόμενης συγκράτησης του απαιτούμενου ΕΤΜΕΑΡ, και συνεπώς της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.  Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο με την συμβατική ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο η οποία πλέον λαμβάνει διπλό ΑΔΙ (90.000 ευρώ/MW) και που παρά την απάλειψη του περιθωρίου αποζημίωσης +10% επί του μεταβλητού κόστους στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ), σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας αποβαίνει οικονομικά ωφελημένη.  Συγκεκριμένα 3.998 MW συμβατικής ισχύος με χρήση φ.α. λαμβάνουν πλέον ως ΑΔΙ ποσό ετησίως 3.998 x 90.000 = 360 εκατ. ευρώ αντί 180 εκατ. ευρώ που λάμβαναν πριν την α’ αναμόρφωση της χονδρεμπορικής αγοράς.   Η απώλεια του περιθωρίου 10% επί του μεταβλητού κόστους προβλέπεται να τους απολέσει κατά μέγιστο περί τα 120 εκατ. ευρώ ετησίως με βάση τα στοιχεία παραγωγής του 2012 και μάλιστα υπό την ακραία προϋπόθεση ότι η λειτουργία τους θα καλυπτόταν κατά 100% από τον ΜΑΜΚ σε ωριαία βάση κατανομής και δεν θα είχαν πρόσθετα έσοδα από ανταγωνιστική λειτουργία μέσω ΟΤΣ/Α.  Δηλαδή μέσω της α’ αναμόρφωσης απέκτησε ρυθμιζόμενο πρόσθετο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ ετησίως.   

5.    Τέλος δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο περιορίζεται το νέο αυτό μέτρο στο Διασυνδεμένο σύστημα και δίκτυο, την στιγμή μάλιστα που οι ακριβότερες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες λειτουργούν στο Μη Διασυνδεδεμένο και που μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) επιβαρύνουν οριζόντια την χώρα και την εθνική οικονομία και ανταγωνιστικότητα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας ζητούμε να αποσύρετε την συμμετοχή των Φ/Β από την χρηματοδότηση του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού αυτού.  Η χρηματοδότηση του, εφ’ όσον επιμείνετε στην below the line χρέωση του, αφορά αποκλειστικά την συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, η οποία και είναι αυτή που θα αύξανε την αποζημίωση της λόγω αιχμών ζήτησης και ανόδου της ΟΤΣ (την οποία τα Φ/Β μειώνουν) και που εν πάση περιπτώσει θα πρέπει και αυτή να συνδράμει στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με παραχωρήσεις από το τρέχον οικονομικό επίπεδο της».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here