Επιστολή του ΣΠΕΦ στο Υπουργείο Οικονομικών

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, με θέμα το συμψηφισμό οφειλών φορέων – εταιρειών του Δημοσίου και Ιδιωτών.

Η επιστολή: «Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, εντός του Σεπτεμβρίου προτίθεστε να καταθέσετε νομοθετική πρωτοβουλία προς ψήφιση στην Βουλή σύμφωνα με την θα τροποποιείται ο ν. 3943/2011 και θα δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών του δημοσίου αλλά και των φορέων του ευρύτερα (της γενικής κυβέρνησης) με φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις των ιδιωτών προς το δημόσιο, στοχεύοντας έτσι στην γρηγορότερη εξόφληση των συσσωρευμένων χρεών της Πολιτείας αλλά και στην παροχή πολύτιμης «ανάσας» στις βαρύτατα φορολογούμενες επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που τις απαρτίζουν.
 
Όπως γνωρίζετε η εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) ανήκει μετοχικά κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 4001, Κεφάλαιο Δ, ΦΕΚ 179/22-8-11.  Η εταιρεία αυτή εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εκπρόθεσμης αποπληρωμής των οικονομικών της υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές της ηλεκτροπαραγωγούς από ΑΠΕ της ηπειρωτικής χώρας.  Οι πέντε μηνών ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτές κυμαίνονται στα 600 εκατ. ευρώ περίπου.  
 
Από την πλευρά τους οι ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ είναι δυστυχώς υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην εφορία ΦΠΑ, φόρους εισοδήματος, τέλη αλλά και εισφορές στα λογής ασφαλιστικά ταμεία για χρήματα που τους οφείλονται και δεν έχουν εισπράξει και που αν δεν το κάνουν, πέραν των κυρώσεων δεν θα έχουν καν δικαίωμα συμμετοχής στις οποτεδήποτε πληρωμές του ΛΑΓΗΕ Α.Ε., αφού υποχρεούνται, ως εταιρεία αυτή ανήκουσα 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, να διατηρούν εν ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα δημιουργούμενης έτσι μίας εξόχως ασφυκτικής και αδίκως τιμωρητικής κατάστασης γι’ αυτούς.
 
Σε έκθεση του Υπουργείου σας / Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γεν. Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού από Νοέμβριο 2012 (επισυνάπτεται) διαπιστώσαμε πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. παρότι ανήκουσας στο Ελληνικό Δημόσιο κατά 100% δεν εγγράφονταν στις προς εκκαθάριση ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης.  Επ‘ αυτού ακριβώς του σημείου επιθυμούμε να παρέμβουμε ώστε στην υπό σύνταξη νομοθετική σας πρωτοβουλία να συμπεριληφθεί οπωσδήποτε και ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στα προς συμψηφισμό οφειλών νομικά σας πρόσωπα.  
 
Επίσης αιτούμαστε την εξέταση και ένταξη στο ίδιο φορολογικό ν/σ περί συμψηφισμών οφειλών Δημοσίου και Ιδιωτών και της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) όπως αυτή ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4001, ΦΕΚ 179/22-8-11, και ανήκει 100% στην ΔΕΗ Α.Ε. και η οποία αποπληρώνει τους ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ των Μη διασυνδεδεμένων Νήσων και που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο οι πληρωμές της προς τους ιδιώτες παραγωγούς αυτούς παρουσιάζουν υπερημερίες 2 περίπου μηνών. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here