Βραβεία Επιχειρήσεων από τον ΠΑΣΕΠΠΕ

Ο ΠΑΣΕΠΠΕ διοργανώνει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για 5η συνεχή φορά την βράβευση Ελληνικών Επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων για το Περιβάλλον υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία (EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT) ξεκίνησαν το 1987 και λαμβάνουν χώρα κάθε 2 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μόνο εάν έχουν προταθεί από θεσμοθετημένα βραβεία στη χώρα που εδρεύουν. Ο Θεσμός των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον στην Ελλάδα υλοποιείται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον ΠΑΣΕΠΠΕ. Στόχος των Ελληνικών Βραβείων είναι αφενός μεν να αναδείξει τις ελληνικές επιχειρήσεις με σημαντική περιβαλλοντική επίδοση στη χώρα μας και σε δεύτερο επίπεδο να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό αυτό θεσμό, διαγωνιζόμενες με άλλες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Βραβεία.

Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία οι υποψήφιες επιχειρήσεις μπορούν να διαγωνισθούν σε πέντε κατηγορίες βραβείων:

•    Βραβείο Οργάνωσης και Διοίκησης
•    Βραβείο Προϊόντος και Υπηρεσιών
•    Βραβείο Διεργασίας
•    Βραβείο Διεθνούς  Επιχειρηματικής Συνεργασίας
•    Υποκατηγορία:
o    Βραβείο Βιοποικιλότητας (Απονέμεται σε Επιχείρηση βραβευμένη σε οποιαδήποτε κατηγορία)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.  Στον δημόσιο τομέα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορείς, επιχειρήσεις, κλπ. Δήμων, Περιφερειών ή κρατικών φορέων αλλά όχι ο ίδιος ο δημόσιος φορέας. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει πρόταση για κάθε κατηγορία Βραβείου και για όσα βραβεία επιθυμεί, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο. Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013, ενώ τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑΣΕΠΠΕ (www.paseppe.gr).

Σε Ελληνικό επίπεδο στα πλαίσια της απονομής των Βραβείων για το Περιβάλλον, ο ΠΑΣΕΠΠΕ καινοτομεί εισάγοντας δύο νέες κατηγορίες Βραβείων:

Α. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
Β. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄βαθμού

Στα Βραβεία αυτά δύνανται να πάρουν μέρος και δημόσιοι φορείς, οργανισμοί, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κλπ. που έχουν έμπρακτη συνεισφορά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ΟΤΑ καθώς και οι οργανισμοί αυτών μπορούν να βραβευθούν για αποτελεσματικές δράσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος ως Δήμοι, Περιφέρειες, Σύνδεσμοι και επιχειρήσεις αυτών (π.χ. ΦΟΔΣΑ).

Από το 2004, οπότε και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθε στην Ελλάδα, έχουν διακριθεί για τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, έχουν βραβευθεί οι ακόλουθες εταιρίες: ALDEMAR HOTELS SPA, AIR LIQUIDE HELLAS ΑΕΒΑ, COCO-MAT, COMPOST HELLAS Ο.Ε, EFG EUROBANK  ERGASIAS,  FRIGOGLASS, GEOMORPH, INTERAMERICAN, PISCINES IDEALES, SUNWING RESORT KALLITHEA, VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε, ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., ΕΛΒΑΛ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΪΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε,  ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, VITEX, B/S/H Α.Β.Ε, ROLCO, NANOPHOS Α.Ε, ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΑΜΑΛΙΑ HOTELS, ΑΡΓΩ, J&P ΑΒΑΞ Α.Ε

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Την Επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζουν εκπρόσωποι φορέων του Κράτους, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και του Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Τομέα με γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, τα ονόματα και οι ιδιότητες των οποίων θα ανακοινωθούν ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here