Μποδοσάκη: Στηρίζει δράσεις ΜΚΟ με 6,34 εκ.

Πρόγραμμα ύψους 6,34εκ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), και συγκεκριμένα τις χώρες της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, πρόκειται να υλοποιηθεί για την υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων ΜΚΟ στην Ελλάδα, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα 3,5 χρόνια. Τη διαχείριση του Προγράμματος αναλαμβάνει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.

Το Πρόγραμμα, με τη χαρακτηριστική ονομασία «Είμαστε όλοι Πολίτες», στοχεύει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και στη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων των ΜΚΟ. Το συνολικό ποσό θα διατεθεί μέσα από μια διαφανή διαδικασία ανταπόκρισης σε ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, με συγκεκριμένους όρους και κριτήρια επιλογής. Οι διαθέσιμοι πόροι θα διατεθούν στις ΜΚΟ που θα επιτύχουν στη διαδικασία επιλογής και θα ανταποκριθούν στα υψηλά κριτήρια διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, μέσα στο 2014 θα ανακοινωθούν τέσσερις (4) προκηρύξεις για υποβολή από τις ΜΚΟ προτάσεων που θα αφορούν στην προάσπιση δικαιωμάτων και ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των ΜΚΟ, στην παροχή κοινωνικής πρόνοιας, στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ενδυνάμωση των δομών των ΜΚΟ. Επιπλέον, θα υπάρξουν σεμινάρια ενημέρωσης για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», θα δοθεί έμφαση στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, ύ ης φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να έχουν ως στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι, οι μειονότητες (κυρίως οι Ρομά), οι μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο. Επιπλέον, το Πρόγραμμα θα συνεισφέρει στη μείωση της ρητορικής μίσους, του εξτρεμισμού, του ρατσισμού, της ομοφοβίας, του αντι-σημιτισμού, της βίας κατά των γυναικών και της εμπορίας ανθρώπων.

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών. Η πρώτη σχετική προκήρυξη θα ανακοινωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2013.

Ο κ. Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, επισημαίνει σχετικά: «H πρωτοβουλία του Ιδρύματος να συμβάλει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο έχει ιδιαίτερη σημασία. Η επιλογή του στρατηγικού αυτού στόχου υπαγορεύθηκε από την επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των πολιτών και να ενισχυθεί ο κοινωνικός ιστός και η κοινωνική συνοχή. Παράλληλο στόχο της προσπάθειας αποτελεί η εμπέδωση της Δημοκρατίας, της Διαφ άνειας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης».

Ο κ. Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Διευθυντής του Προγράμματος, επισημαίνει σχετικά: «Το Πρόγραμμα “Είμαστε όλοι Πολίτες” θα υλοποιήσει το φιλανθρωπικό του έργο με έναν εντελώς νέο τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα, υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας και εξαγωγής μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να υποστηρίξουμε σημαντικά το πολύτιμο έργο των μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των δομών και ικανοτήτων τους, στη δικτύωση με οργανώσεις του εξωτερικού και στην απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here