Προτάσεις του PV GRID για τα φωτοβολταϊκά

Tο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV GRID παρουσίασε ένα κείμενο προτάσεων με τεχνικές λύσεις, οι οποίες θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προτάσεις αυτές θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς σε 15 εθνικές συναντήσεις που θα οργανωθούν το επόμενο τρίμηνο.

Από τον Μάιο του 2012, το πρόγραμμα PV GRID ασχολείται με τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα. Προηγήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση των εμποδίων και σήμερα παρουσιάζονται οι θεσμικές και κανονιστικές προτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ενεργειακό σύστημα, όπου η κατανεμημένη παραγωγή αποκτά πλέον σημαίνοντα ρόλο, απαιτούνται νέοι τρόποι διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων διανομής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κείμενο προτάσεων του PV GRID είναι οι εξής:

– Να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι σε ότι αφορά στις πιθανές περικοπές της εγχεόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας
– Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση με χρήση φωτοβολταϊκών
– Να γίνει εκμετάλλευση των νέων τεχνικών δυνατοτήτων των αντιστροφέων (inverter)
– Να προωθηθεί η αποθήκευση ενέργειας τόσο σε επίπεδο Διαχειριστών δικτύων όσο και σε επίπεδο καταναλωτών
– Να ενισχυθούν οι εφαρμογές διαχείρισης της ζήτησης
– Να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα μετρήσεων
– Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων

Ως τον Απρίλιο του 2014, οι μετέχοντες στο πρόγραμμα PV GRID θα οργανώσουν συναντήσεις διαβούλευσης επί των κειμένων αυτών και στις 15 εμπλεκόμενες χώρες, ώστε να συζητηθούν οι πιο κατάλληλες για κάθε χώρα λύσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης θα αποτυπωθεί σε μια νέα έκθεση το καλοκαίρι του 2014.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here