ΣΕΒ: Ανταγωνιστικότητα & Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή

Τις πολιτικές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, παρουσίασαν και συζήτησαν αναλυτικά Έλληνες και Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί κατά τη διάρκεια  ημερίδας με θέμα «Ανταγωνιστικότητα και Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή», που διοργάνωσε σήμερα (6/2) το  Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ευθύμιος Ο. Βιδάλης επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που κινδυνεύει περισσότερο από το φαινόμενο του carbon leakage. Όπως τόνισε υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και να χαθεί η ελληνική παραγωγή όσο και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας.  Ο κ. Βιδάλης χαιρέτησε την πρόσφατη πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα προτείνει να υπάρξει ειδική μέριμνα για χώρες που εμφανίζουν παρατεταμένη οικονομική ύφεση, όπως  και για χώρες που η γεωγραφική τους θέση τις καθιστά ευάλωτες στον ανταγωνισμό από χώρες που δεν είναι ενταγμένες στο μηχανισμό δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων CO2.

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Βιδάλης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση σε παγκόσμιο επίπεδο.  Η Ε.Ε. οφείλει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για να δείξει στους Ευρωπαίους πολίτες, ότι είναι ικανή να αντιμετωπίσει την Κλιματική Αλλαγή λαμβάνοντας όμως υπ’ όψη την ανάγκη Bιώσιμης Aνάπτυξης των οικονομιών, ιδίως σήμερα που αρκετές οικονομίες βρίσκονται ακόμη σε ύφεση.

Στην έναρξη της εκδήλωσης μίλησαν ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), Γιάννης Μανιάτης και ο Ακαδημαϊκός και Συντονιστής της Επιτροπής Μελετών των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, Χρήστος Ζερεφός.

Μελέτη του ΙΟΒΕ

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτέλεσε η παρουσίαση από το ΙΟΒΕ της Μελέτης «Οικονομικές επιπτώσεις από τη «διαρροή άνθρακα» στην Ελλάδα», η οποία έγινε για λογαριασμό του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Όπως τόνισε ο Υπεύθυνος του Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),  Svetolav Danchev,  σκοπός της μελέτης είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός των επιπτώσεων στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας από τη «διαρροή άνθρακα» που συνδέεται με την εφαρμογή της τρίτης φάσης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ-ΕΕ), η οποία καλύπτει την περίοδο 2013-2020.

Από την ανάλυση του ΙΟΒΕ προκύπτει ότι οι επιπτώσεις από τη διαρροή άνθρακα στην ελληνική οικονομία είναι σημαντικές. Το γεωγραφικώς ασύμμετρο κόστος από την τιμολόγηση του άνθρακα αυξάνει το κόστος παραγωγής των εγκαταστάσεων που συμμετέχουν στο ΣΕΔΕ-ΕΕ, καθώς και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, με πρόσθετες επιδράσεις στο κόστος παραγωγής και στις τιμές στο σύνολο της οικονομίας. Με δεδομένο ότι σε πολλές από τις γειτονικές στην Ελλάδα χώρες δεν τιμολογείται ο άνθρακας, το αυξημένο κόστος παραγωγής μεταφράζεται σε απώλεια ανταγωνιστικότητας, μείωση των εξαγωγών, υποκατάσταση της εγχώριας παραγωγής από εισαγωγές και απώλεια επενδύσεων (investment leakage).  Η χαμηλότερη ζήτηση με τη σειρά της συνεπάγεται μειωμένο προϊόν, εισόδημα και απασχόληση.

Ειδικότερα,  σύμφωνα με εκτιμήσεις της μελέτης -υπό τις τρέχουσες τιμές των δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ-ΕΕ και με την υφιστάμενη λίστα διαρροής άνθρακα-  οι επιπτώσεις από το άμεσο και έμμεσο κόστος εκπομπών στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας πλησιάζουν τα 380 εκατ. ευρώ, ή περίπου 0,2% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο για την τρίτη φάση του ΣΕΔΕ-ΕΕ.  Σε όρους απασχόλησης, η αρνητική επίδραση εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο φτάνει περίπου τις 5.500 θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι η άμεση συσχέτιση των πολιτικών που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής με τις ανταγωνιστικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, απασχόλησε τις εργασίες του πρώτου μέρους της εκδήλωσης, στην οποία μίλησαν ο Υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης για την Κλιματική Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Hans Bergman, η υπεύθυνη της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Marzena Rogalska, καθώς και ο Οικονομικός Αναλυτής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κωστής Σακελλάρης.  

Στη δεύτερη ενότητα, όπου  μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, μίλησαν ο Alexandre Affre, Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας στην BUSINESSEUROPE, ο Ιωάννης Ζιώμας, Διευθυντής Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αλέξανδρος Κουλίδης, Χημικός Μηχανικός και Συνεργάτης Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ, καθώς και η Ειρήνη Νικολάου, Δασολόγος και Προϊσταμένη Γραφείου Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών ΥΠΕΚΑ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here