Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

  Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Alzheimer Ελλάς) συστήθηκε στις 29/10/1995 ως Ν.Π.Ι.Δ. μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοποί της είναι η δημιουργία δομών, υπηρεσιών και συνθηκών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών με άνοια, αλλά και των περιθαλπόντων τους, η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση μέτρων πρόληψης και η βελτίωση της διάγνωσης της ασθένειας. Στόχος της εταιρείας είναι να οδηγήσει στην όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση και στην έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας.
  Από την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας έως και σήμερα, είναι μέλος της Παγκόσμιας αλλά και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Alzheimer. Ως ενεργό μέλος των φορέων αυτών, συμμετέχει στα ετήσια Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά συνέδρια, αντίστοιχα, με παρουσιάσεις εργασιών και ερευνών πάνω στο θέμα της άνοιας και κάθε 2 χρόνια διοργανώνει το Πανελλήνιο Συνέδριο της Άνοιας.
  Επιπλέον λειτουργούν δύο ακόμα δύο παρόμοιες Μονάδες Νόσου Alzheimer, εκ των οποίων η πρώτη στεγάζεται στο Κ.Η.Φ.Η (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) στην Πυλαία σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, και η δεύτερη στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης στην Άνω Τούμπα σε συνεργασία με την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

  Οι Μονάδες Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer  της Alzheimer Ελλάς απευθύνονται σε άτομα που πάσχουν από τη Νόσο Alzheimer ή κάποια άλλη μορφή άνοιας καθώς και στις οικογένειές τους. Σκοπός των μονάδων είναι η έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία, η υποστήριξη της έρευνας, η ταχεία εισαγωγή στη χώρα μας νέων θεραπευτικών μεθόδων (φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών), η στήριξη της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των περιθαλπόντων τους. Σημειώνεται πως όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
  Στην εταιρεία υπάρχει επίσης ομάδα κατ΄οίκον, η οποία αποτελείται από γιατρό, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και οδοντίατρο η οποία επισκέπτεται ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν η βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της νόσου.
  Λειτουργεί  επίσης 24ωρη γραμμή βοήθειας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2310-909000 όπου μπορεί το κοινό να απευθύνεται για να πάρει αξιόπιστες απαντήσεις σε θέματα άνοιας.
  Παράλληλα, στα πλαίσια της έγκαιρης διάγνωσης και πληροφόρησης του κοινού, η Alzheimer Ελλάς διοργανώνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σεμινάρια εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, ενημερωτικές ομιλίες και ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με ΚΑΠΗ, Δήμους, Μητροπόλεις, Πανεπιστήμια, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: www.alzheimer-hellas.gr