Η Adecco εντάχθηκε στη Συμμαχία GAN

Ο Όμιλος Adecco εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο για Θέματα Μαθητείας (Global Apprenticeships Network-GAN), μια παγκόσμια συμμαχία εταιρειών που επιδιώκουν την προσφορά καλύτερης κατάρτισης στους υποψηφίους βάσει των πραγματικών αναγκών της εκάστοτε αγοράς.

Το GAN είναι ένα δίκτυο εταιρειών που επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους. Η συμμαχία επικεντρώνεται στη βελτίωση των προγραμμάτων μαθητείας. Οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή προσφέρουν οι ίδιες μαθητεία και πρακτική άσκηση σε νέους υποψηφίους και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους αλλά και με διοικητικούς φορείς.

Το δίκτυο υποστηρίζεται από την Παγκόσμια Οργάνωση Εργοδοτών (International Organisation of Employers – IOE) και από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Business and Industry Advisory Committee  – BIAC), η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος προς τους κυβερνητικούς φορείς που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικής στον ΟΟΣΑ (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).

Η συμμετοχή του Ομίλου Adecco στο δίκτυο GAN έρχεται σε συνέχεια της  πρόσφατης μελέτης, η οποία διεξήχθη από το INSEAD, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανθρώπινης Ηγεσίας της Σιγκαπούρης (HCLI) και την Adecco. Ο στόχος της μελέτης είναι να παρέχει ένα αντικειμενικό, διεθνή και αξιόλογο δείκτη που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των τακτικών και πρακτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση και ανάπτυξη του ταλέντου, αναγνωρίζοντας τις δράσεις  στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και ενημερώνοντας τις ιθύνουσες αρχές  για τις εξελίξεις σε σχέση με τη διαχείριση του ταλέντου σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Ο Patrick De Maeseneire, CEO του Ομίλου Adecco, σχολίασε: «Το ταλέντο παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ των δεξιοτήτων που αναπτύσσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και εκείνων που έχουν ανάγκη οι εταιρείες. Οι εταιρείες αναζητούν τα σωστά ταλέντα σε μία διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογικά παγκόσμια οικονομία. Πιστεύω ακράδαντα πως οι Κυβερνήσεις και οι εταιρείες πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για να δημιουργήσουν αγορές, στις οποίες  τα εκπαιδευτικά συστήματα θα αναπτύσσουν τις ικανότητες εκείνες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εταιρειών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Δεξιοτήτων, οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας ενθαρρύνουν και αναπτύσσουν τα ταλέντα, ευνοώντας την  ευελιξία στην αγορά εργασίας, επενδύοντας στη δια βίου μάθηση, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας. Η σχέση μεταξύ του κόσμου της εργασίας και της εκπαίδευσης πρέπει να είναι σωστά δομημένη και οι μαθητείες αποτελούν ένα επιτυχημένο μοντέλο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε την εξειδίκευσή μας με το δίκτυο GAN συμβάλλοντας στην  περαιτέρω βελτίωση του ρόλου της μαθητείας.
Ο Brent Wilton, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE), δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Όμιλος Adecco πρόκειται να μοιραστεί τη σπουδαία εμπειρία του με το δίκτυο GAN. Η φιλοσοφία του Ομίλου Adecco, «Καλύτερη εργασία, καλύτερη ζωή», συνοψίζει τους λόγους για τους οποίους είναι ιδιαιτέρως σημαντική η ενίσχυση των νέων με τις κατάλληλες επαγγελματικές δεξιότητες προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here