INTERAMERICAN: Μια Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας που ξεχωρίζει

Αν παρακολουθήσει κάποιος την εξέλιξη της απολογιστικής έκθεσης της Interamerican για την επιχειρησιακή υπευθυνότητά της, θα διαπιστώσει μια υποδειγματική συνέπεια προόδου, που βασίστηκε εξ αρχής σε θεμελιώδεις επιλογές σταθερής αναφοράς. Ακόμη και στο σχεδιασμό, ο απολογισμός ακολουθεί υφολογικά μια σταθερή γραμμή όπως και στην οργάνωση της ύλης, ανανεούμενος με «πινελιές» στις λεπτομέρειες από έτος σε έτος και έχοντας επιτύχει με αυτό τον τρόπο μια αναγνωρίσιμη, μοναδική «ταυτότητα» με ισχυρά χαρακτηριστικά.

Οι κατευθύνσεις και οι επιδόσεις Η Interamerican εκδίδει Απολογισμό ΕΚΕ σε ετήσια βάση από το 2009 (έτος αναφοράς 2008) και συμπλήρωσε ήδη, με την πρόσφατη έκθεση για το 2012, πέντε εκδόσεις. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα βελτίωσης του επιπέδου κάλυψης δεικτών της κατευθυντήριας οδηγίας Global Reporting Initiative (GRI G3.1) που ακολουθεί. Σύμφωνα με την πιστοποίηση του ανεξάρτητου οργανισμού εξωτερικής επαλήθευσης, ο Απολογισμός 2012 βρίσκεται στο επίπεδο Β+ και στόχος της Interamerican είναι να κλείσει φέτος την έκθεση για το 2013 για τελευταία φορά πάνω στο πρότυπο GRI G3.1 –πριν περάσει στο G4–επιτυγχάνοντας το άριστο επίπεδο Α. Ήδη, η εταιρεία, με την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της κοινωνικής υπευθυνότητας στη στρατηγική της και την έμφαση στην ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων που την απασχολούν στους άξονες της υπεύθυνης συμπεριφοράς, έχει προσεγγίσει το επίπεδο Α. Επισημαίνεται ότι, παράλληλα, η σύνταξη του απολογισμού είναι ευθυγραμμισμένη και με τις κατευθύνσεις των προτύπων ISO 26000 και AA 1000.

Ως προς τις επιδόσεις, ο Απολογισμός 2012 βελτίωσε περαιτέρω την κάλυψη δεικτών GRI, καλύπτοντας πλήρως 108 από το σύνολο των δεικτών, μερικώς 17 και αποτυγχάνοντας μόνο σε ένα δείκτη. Έναντι του προηγούμενου απολογισμού (2011) η πλήρης κάλυψη αυξήθηκε κατά 12 δείκτες. Επιτεύχθηκαν 17 από τους 18 στόχους που είχαν τεθεί και η εταιρεία αστόχησε σε ένα στόχο. Πέρα από την ενδυνάμωση της αρχής της ουσιαστικότητας και της ενσωμάτωσης στη στρατηγική, με τις πρακτικές της η Interamerican ανταποκρίθηκε με αξιόλογες
πρωτοβουλίες στις θεματικές προτεραιότητες που είχε θέσει για την ανάπτυξη της πρόληψης στην υγεία και έναντι κινδύνων (οδική ασφάλεια, καταστροφικοί κίνδυνοι), την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, την υποστήριξη των δικαιωμάτων του παιδιού, τη φροντίδα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και των ηλικιωμένων, τη συνδρομή για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Αξιακά, οι επιλογές της εταιρείας στην έμπρακτη έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας ανάγονται στην αναγκαιότητα μιας ισορροπημένης και ποιοτικής σχέσης με όλους τους συμμετόχους, που διακρίνονται σε πρωτεύουσα ζώνη (πελάτες, μέτοχοι, προσωπικό-συνεργάτες, πολιτεία-δημόσιες αρχές) και δευτερεύουσα ζώνη αλληλεπίδρασης (επιχειρηματική κοινότητα, τοπικές κοινότητες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μέσα μαζικής επικοινωνίας).

Η αποτύπωση των πρακτικών ΕΚΕ

Το κοινωνικό προϊόν που διένειμε η Interamerican κατά το 2012 έφθασε τα 191,2 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες για ενέργειες ΕΚΕ ξεπέρασαν τις 300 χιλ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η διάθεση των εταιρικών υποδομών σε υπηρεσίες και τεχνογνωσία –κυρίως στους τομείς της υγείας και αντιμετώπισης κινδύνων– και η συνεισφορά ανθρωπίνων πόρων μέσα από την συμβολή των «Εθελοντών Ζωής» της εταιρείας, ομάδας που αριθμεί 237 μέλη.

Ο Απολογισμός 2012 αναδεικνύει ιδιαίτερα τη συνάφεια των καλών πρακτικών ΕΚΕ με το επιχειρησιακό αντικείμενο (ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα). Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παραδείγματα της αξιοποίησης των υπηρεσιών Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας, καθώς και η παροχή δωρεάν ασφαλιστικών καλύψεων σε κοινωφελείς οργανισμούς, που αποτελούν εναλλακτικές χορηγίες χαμηλού κόστους για την Interamerican, αλλά σημαντικής αξίας για την κοινωνία. Ακόμη, στον απολογισμό υπογραμμίζεται η αναφορά της εταιρείας στις Αρχές της Αειφόρου Ασφάλισης, που η Interamerican έχει συνδιαμορφώσει και συνυπογράψει ως η μοναδική από την Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως μέλους στην Πρωτοβουλία των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών του Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP Finance Initiative). Πρόκειται για καινοτόμο προσέγγιση στρατηγικής και λειτουργικής ευθύνης ενός ασφαλιστικού οργανισμού που έχει υιοθετήσει η Interamerican δεσμευόμενη για ανάλογες πρακτικές.

Αναφερόμενος στις συνέπειες λόγων και έργων, όπως διατυπώνονται στον απολογισμό, ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, επισημαίνει: «Από τις αρχές που υπηρετούνται όσο και από τις ενέργειες που παρουσιάζονται στον απολογισμό, είναι σαφές ότι η Interamerican δεν περιορίζεται στην ικανοποίηση των πολιτών που την εμπιστεύονται για την ασφάλισή τους, αλλά ενισχύει την αξιοπιστία της ανταποκρινόμενη στις επιταγές των καιρών μας για κανονιστική συμμόρφωση, διαφάνεια, ειλικρίνεια και συνέπεια έναντι όλων των κοινωνικών εταίρων, δημιουργώντας και επιστρέφοντας αξία στην κοινωνία με πολλούς τρόπους». Εξάλλου, ο κ. Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ του Ομίλου, τονίζει τη σημασία του απολογισμού για την κατανόηση της ιδέας της υπευθυνότητας και την ανάπτυξη μιας κοινής κουλτούρας για την υπευθυνότητα μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here