Μαρινόπουλος Α.Ε: Δύναμη κοινωνικής ευθύνης

145 ποσοτικοί δείκτες τεκμηριώνονται στην έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης και Υπεύθυνης Ανάπτυξης της Μαρινόπουλος Α.Ε. για την περίοδο 2011-2012. Η εταιρεία εφάρμοσε πλήρως τις διεθνείς οδηγίες Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με το GRI-G4, το Global Impact των Ηνωμένων Εθνών και το EFQM. Παράλληλα, απάντησε πλήρως σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η δέσμευση της Μαρινόπουλος Α.Ε. στην κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση απέσπασε την πρώτη θέση στη σχετική λίστα της «Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδας». Η εταιρεία αξιολογήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, του Εταιρικού Κώδικα Δεοντολογίας, των ενδοεταιρικών δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς και της συμμόρφωσης με τους σχετικούς νόμους.

Άλλωστε, το νέο πρότυπο GRI-G4 ενθαρρύνει σημαντικά την εταιρική λογοδοσία και τη διαφάνεια και συμπεριλαμβάνει δείκτες για την εφοδιαστική αλυσίδα, την ηθική και την καταπολέμηση της διαφθοράς, στοιχεία που απασχολούν την εταιρεία και αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς της φιλοσοφίας της.

Ειδικότερα, οι 145 τεκμηριωμένοι ποσοτικοί δείκτες αφορούσαν στη δράση και τη συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων της, στην κοινωνία,
στο Περιβάλλον, καθώς και στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τους προμηθευτές της και την ποιότητα των προϊόντων της.

Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές της δράσεις, η Μαρινόπουλος Α.Ε. στήριξε 1.200 νοικοκυριά μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων που λειτουργεί σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ενώ 350.000 καταναλωτές ενισχύθηκαν μέσω του εκπτωτικού προγράμματος για τους κοινωνικά ασθενέστερους.

Σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης, η Μαρινόπουλος Α.Ε. κατέλαβε την πρώτη θέση του Κλάδου Λιανεμπορίου στο δείκτη Environmental Management & Disclosure του WWF, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας, στη μείωση συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στη μείωση χρήσης πλαστικών σακουλών, στη μείωση χρήσης νερού και χαρτιού (χρησιμοποιεί αποκλειστικά ανακυκλωμένο χαρτί ή και από ξυλεία FSC), στη μείωση της δυνητικής επίδρασης ψυκτικών υλικών, καθώς
και στη συλλογή μπαταριών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ό,τι αφορά θέματα προμηθειών, η εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία της με δύο προμηθευτές, μετά την επιθεώρησή τους για θέματα ασφάλειας τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι το σύνολο των προμηθευτών της έχει υπογράψει την τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων REACH. Σε επίπεδο προϊόντων, η Μαρινόπουλος προχώρησε σε 193 προληπτικές αποσύρσεις προϊόντων για λόγους ασφαλείας, ενώ διέθεσε δωρεάν προϊόντα σε 119 περιπτώσεις που διαπιστώθηκε διαφορά στην τιμή ραφιού-ταμείου. Παράλληλα, η εταιρεία διατήρησε το ποσοστό προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε ποσοστό άνω του 25%.

Ακόμα και με τα αυστηρότερα κριτήρια, η Μαρινόπουλος Α.Ε. αποδεικνύει ότι παραμένει στην κορυφή του Κλάδου του λιανεμπορίου, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας στους κοινωνικούς εταίρους και υπεύθυνης Ανάπτυξης. Η καινοτομία και η εξωστρέφεια της εταιρείας περνά μέσα από τους πλέον σύγχρονους διεθνείς κανόνες αξιολόγησης.

Κι αυτό δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση, αλλά βασική φιλοσοφία και ειλικρινή συναίσθηση ευθύνης, που διέπει το σύνολο των δράσεων του Ομίλου.

Πρώτη δημοσίευση στην ετήσια ειδική έκδοση CSR Reports 2014.

Μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά την έκδοση εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here