Σ. Ηλιοπούλου: Ξεκινώντας το διάλογο

Η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Novartis Hellas, μας μιλάει για τον Απολογισμό της εταιρείας.

Ποια ζητήματα σας απασχόλησαν κατά κύριο λόγο όσον αφορά τη σύνταξη του Απολογισμού σας για το 2012;

Για τη συγγραφή του Απολογισμού ορίσαμε κάποια ουσιώδη θέματα σε κάθε έναν από τους τέσσερις πυλώνες στους οποίους εστιάζει η υπεύθυνη ανάπτυξη της εταιρείας και είναι οι εξής:

• Οι ασθενείς
• Η επιχειρηματική δεοντολογία
• Οι άνθρωποι και η κοινωνία
• Η μέριμνα για το περιβάλλον

Kαι πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε: στην υποστήριξη εργαζομένων, στην επιχειρηματική δεοντολογία, στην ασφάλεια προϊόντων, στην ανάπτυξη εργαζομένων, στη χρήση πρώτων υλών, στη στήριξη συλλόγων ασθενών, στην επιλογή προμηθευτών, στην έμφαση σε έρευνα και καινοτομία, στην υπεύθυνη προώθηση, στις κλιματικές αλλαγές και μετακινήσεις και, τέλος, στην υποστήριξη της κοινωνίας.

Κατόπιν συνεντεύξεων με στελέχη σχετικά με τις θέσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), αξιοποιώντας τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών και μετά από ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος, αλλά και του κλάδου της υγείας, τα κατατάξαμε σε προτεραιότητα ανάλογα με: (α) το βαθμό επίδρασης που έχει η εταιρεία (πόσο επηρεάζει, δηλαδή, τους κοινωνικούς της εταίρους) και (β) το βαθμό ενδιαφέροντος που δείχνουν οι κοινωνικοί εταίροι για το θέμα. Ο στόχος του Κοινωνικού Απολογισμού της Novartis, εκτός από την παρουσίαση των ενεργειών, των αποτελεσμάτων και των στόχων μας, είναι να αποτελέσει μια βάση για περαιτέρω διάλογο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους της εταιρείας. Περιγράφουμε με διαφάνεια και σαφήνεια την πρόοδο που έχουμε πετύχει, αλλά και τους τομείς στους οποίους υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Για το λόγο αυτό αναβαθμίσαμε τη διαφάνεια του Απολογισμού σε επίπεδο «Β», με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI που ακολουθούμε. Παράλληλα, θέλουμε να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τους κοινωνικούς μας εταίρους, ώστε να λάβουμε σχόλια και παρατηρήσεις προκειμένου να βελτιωθούμε.

Πώς αντιμετωπίζετε την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του GRI αλλά και την τάση των stakeholders για όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη Λογοδοσία Αειφορίας;

Τόσο η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του GRI όσο και η τάση των stakeholders για όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη Λογοδοσία Αειφορίας οδηγούν τις εταιρείες προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς ένα νέο, δηλαδή, παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, στου οποίου το επίκεντρο βρίσκονται τα ζητήματα βιωσιμότητας. Η ανάλυση αλλά και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών προς τους εταίρους θα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ οι απαιτήσεις θα εξειδικεύονται ανάλογα με το είδος της βιομηχανίας και τον αντίκτυπο που αυτή έχει στο περιβάλλον, στην οικονομία, και στην κοινωνία.

Ο Απολογισμός

Ο Απολογισμός Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 της Novartis Hellas AEBE αποτελεί τον πρώτο απολογισμό του φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα που βρίσκεται σε επίπεδο συμφωνίας «Β» με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες G3.1 του Global Reporting Initiative (GRI). Η έκδοση του Απολογισμού Υπεύθυνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία Stream Management, αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης, επικοινωνίας και διαφάνειας προς τους Κοινωνικούς Εταίρους σε θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα, με στόχο και όραμα την υπεύθυνη λειτουργία και συμβολή της, στη δημιουργία και λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, στην υποστήριξη των ασθενών και της κοινωνίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και, φυσικά, στη δημιουργία ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της.

*Aναδημοσίευση από το τεύχος #46 του περιοδικού CSR Review

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here