Ο ΣΠΕΦ για τις online Μετρήσεις και τα φωτοβολταϊκά

O ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπ’ όψη του Προέδρου κ. Γ. Κόλλια με κοινοποίηση στο ΥΠΕΚΑ υπ’ όψη του Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου και του Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νου Μαθιουδάκη με θέμα: Ανάρτηση των on-line μετρήσεων και για τα φωτοβολταϊκά ΧΤ στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα: “Όπως είναι γνωστό ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει από τον περασμένο Ιούλιο στην εγκατάσταση modems στους μετρητές των Φ/Β πάρκων ΧΤ για την τηλεμέτρηση τους, όπως άλλωστε περιλαμβανόταν στο κόστος εξοπλισμού των προσφερόμενων κάθε φορά Όρων Σύνδεσης.   Όπως έχουμε και σε προηγούμενη αλληλογραφία μας αναφέρει, τούτο θα επιτρέψει την απόλυτα ορθολογική κάθε φορά τιμολόγηση εκάστης μηνιαίας παραγωγής από πλευράς παραγωγών και στην συνεπακόλουθη εξάλειψη των ΕΝΑΝΤΙ τιμολογήσεων που εν γένει στρεβλώνουν την χρηματοροή τους.   

Διαπιστώνουμε ωστόσο πως -επί του παρόντος τουλάχιστον- δεν προβλέπεται ανάρτηση των οn-line αυτών μετρήσεων στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα ισχύει για τα Φ/Β στην ΜΤ όπου λειτουργεί ιστοσελίδα

https://meteringnet.dei.com.gr/login.aspx?ReturnUrl=%2fbilling.aspx

στην οποία οι εν λόγω παραγωγοί μπορούν να αντιπαραβάλλουν τις on-line μετρήσεις ΔΕΔΔΗΕ σε πραγματικό κάθε φορά χρόνο με αυτές των δικών τους συστημάτων μέτρησης της παραγωγής.

Η λειτουργία ωστόσο αυτή είναι αυτονόητα ιδιαίτερα σημαντική και για τους παραγωγούς ΧΤ εξίσου, αφού οι περισσότεροι εξ΄ αυτών ενδιαφέρονται και ελέγχουν προληπτικά την απόκλιση των μετρητικών συστημάτων του πάρκου τους από του ΔΕΔΔΗΕ, προς έγκαιρη αποφυγή απωλειών από ενδεχόμενη βλάβη του μετρητή σας και σε κάθε περίπτωση ειδοποίηση σας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το πότε θα λειτουργήσει ιστοσελίδα ανάρτησης των μετρήσεων Φ/Β πάρκων ΧΤ σε πραγματικό χρόνο στα πρότυπα αυτής που λειτουργεί για την ΜΤ”.  

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here